Läkare och vårdpersonal

Vill du på riktigt förändra dina patienters liv?  Vi är just nu inne i ett samhälleligt paradigmskifte i synen på hälsa och ohälsa. Som funktionsmedicinskt utbildad ägnar du dig åt ett detektivarbete för att förstå och behandla underliggande orsaker till våra kroniska livsstilssjukdomar.

Hur funkar funktionsmedicin?

Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar, och det får den, förenklat, genom att man hos patienten ”tar bort dåliga saker” som hindrar läkning och istället ”tillför bra saker”.

 • Stort fokus på magtarmkanalen – kroppens största yta mot omvärlden
 • Kraftfull karakterisering av patientens livsstil, biokemi och tarmflora
 • Alltid individualiserad behandling
Läs mer

Vad är skillnaden mot skolmedicin?

Funktionsmedicin är inte ”alternativmedicin” utan en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom. Man intresserar sig för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik. I den funktionsmedicin som FunMed praktiserar vill vi därför samla in mycket information om varje patient. Det sker genom omfattande frågeformulär, noggrann klinisk undersökning och avancerade laboratorietest.

 • Vetenskapligt synsätt och evidensbaserat så långt det går – men inte evidensbegränsat
 • Holistiskt synsätt – inte organfragmenterat
 • Gott om tid för våra patienter – vi hinner prata klart
Vanliga frågor

Hur utbildar man sig inom funktionsmedicin?

Tidigare har vi huvudsakligen varit hänvisade till kurser via Institute for Functional Medicine (IFM) och ADAPT hos Kresser Institute.

Sedan 2017 finns också en sex månaders online-kurs anpassad till svenska förhållanden hos Funktionsmedicinska Vårdutbildningar. Denna kurs är mer praktiskt orienterad och syftar till att du efter kursen skall kunna börja arbeta funktionsmedicinskt, tex inom FunMed. Kursen är ett krav för att jobba som läkare inom FunMeds franchiserörelse. Läs mer om kursen på fmvu.se.

Funktionsmedicinska Kost- och hälsocoacher samt Funktionsmedicinska terapeuter utbildas i Sverige tex via Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet

Nästa Kurs hos FMVU:
September
2020

Därefter:

Januari

2021

Jobba hos oss

FunMed bygger upp världens första franchisenät för funktionsmedicinska läkarmottagningar. Läkaren jobbar i ett eget aktiebolag (vårdgivare) medan FunMed står för:

 • Marknadsföring
 • Kundservice
 • Bokningssystem
 • Arbetsmetoder
 • Screeningverktyg  och modeller
 • Analysverktyg
 • Utvalda och verifierade labb
 • Systemstöd och övrig infrastruktur
 • Ekonomifunktioner
 • Lokaler och inredning

 Grundkravet är att gå sexmånaders online-kursen ”Funktionsmedicin för legitimerad vårdpersonal” via Funktionsmedicinska Vårdutbildningar Sverige AB (FMVU). Du är varmt välkommen att anmäla intresse via formuläret om du är intresserad av att arbeta som franchisetagare eller administratör hos oss!

Gör en intresseanmälan

Funktionsmedicin i världen

Funktionsmedicin är även om den växer snabbt, fortfarande en liten del av den totala vården även i länder som USA. Cleveland clinic är ett av världens mest prestigefulla sjukhus och ett av flaggskeppen är deras Center for Functional medicine där man sedan 2014 bedriver forskning på funktionsmedicin och har en väntelista på flera tusen patienter.  Även i Kina pågår en snabb utveckling av funktionsmedicin. Den största utbildaren och centrala organisationen är Institute for Functional Medicine (IFM) som funnits sedan början av 1990-talet. Kresser Institute är en annan viktig källa till information och utbildning, även om här krävs förkunskaper för att kunna ta till sig innehållet.

Kost- och Hälsocoacher och funktionsmedicinska terapeuter utbildas i Sverige tex via Paleo Institute , Funktionsmedicinska Vårdutbildningar och Funktionsmedicinska Institutet. Vill du hålla dig uppdaterad om funktionsmedicin i Sverige skall du prenumera på Funktionsmedicinsk Tidskrift, väldens första funktionsmedicinska tidning.