Hur funkar funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är orsaksinriktad i stället för symtomdämpande. Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen.

Orsaksmedicin

nom Functional Medicine fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar, och det får den, förenklat, genom att man hos patienten ”tar bort dåliga saker” som hindrar läkning och istället ”tillför bra saker”.

Functional Medicine är inte ”alternativmedicin” utan en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom. Man intresserar sig för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik. I den Functional Medicine som FunMed praktiserar vill vi därför samla in mycket information om varje patient. Det sker genom omfattande frågeformulär, noggrann klinisk undersökning och avancerade laboratorietest.

Behandlingen hos FunMed är individualiserad och innefattar stöd till positiva förändringar vad gäller livsstil, sömn, stress, kost- och motionsvanor. Vi arbetar med att korrigera patientens specifika biokemiska obalanser mha vitaminer, mineraler, fettsyror, antioxidanter mm och ser till att i förekommande fall behandla infektioner och inflammationer. Vi använder receptbelagda läkemedel när det behövs. Allt vi gör syftar till att återställa biokemisk, psykisk och strukturell balans.

Vi vill hjälpa patienten att skapa varaktig hälsa, ökad psykisk energi och vitalitet.