Akne

VAD ÄR AKNE?

De flesta som genomgått puberteten känner gott till vad akne innebär. Det färre känner till är att sjukdomen idag är vanlig även hos vuxna och att 3 – 5% av befolkningen beräknas ha större aknebesvär ända upp i 40-årsåldern. Många fler än så har milda besvär. Hos tonåringar är tillståndet snarare regel än undantag.

Akne är starkt kopplat till hormoner, framförallt testosteron och IGF-1. Andra hormon spelar dock troligtvis också viktiga roller. Detta är anledningen till att tillståndet ofta uppkommer i puberteten och t.ex. hos personer som tar anabola steroider. Det är dock inte så enkelt som att puberteten ger alla akne. Studier visar nämligen väldigt tydligt att akne i stort sett är obefintligt hos ursprungsbefolkningar. I en studie från 2002 undersöktes 1200 urinvånare från Papua Nya Guinea och 115 urinvånare från Paraguay som fortfarande levde ett jägar- och samlarliv. Studien fann inte ett enda fall av akne trots att många av subjekten var mellan 15 – 25. Denna studie i kombination med många andra liknande visar tydligt att akne är en sjukdom starkt kopplad till livsstil.

Det finns tre huvudtyper av akne: Komedonakne (pormaskakne), papulopustulös akne och nodulocystisk akne. Av dessa är komedonakne absolut vanligast och vad de flesta menar när de säger akne. En komedon är medicinskt språk för en pormask. Papulopustulös- och nodulocystisk akne är svårare varianter som drabbar färre.

HUR UPPSTÅR AKNE?

Akne uppstår i fyra steg:

 1. En talgkörtel täpps igen av döda hudceller, fett eller bakterier.
 2. Ökad talgproduktion leder till att en pormask (komedon) bildas.
 3. Bakterier infekterar pormasken.
 4. Immunförsvaret attackerar bakterierna och det uppstår inflammation.

Funktionsmedicinsk behandling

Funktionsmedicinsk behandling ämnar åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom. Vid akne ligger fokus på att förbättra din metabola hälsa, optimera din näringsstatus, eliminera födoämnen du är överkänslig mot och att se till att din mag- och tarmkanal fungerar som den ska.

FunMeds behandling består av ett omfattande provpaket vilket tolkas av läkare med utbildning inom funktionsmedicin. Efter prover och undersökningar upprättas ett personaliserat protokoll som adresserar de underliggande orsakerna till att du är sjuk. Funktionsmedicinsk behandling har också ofta många positiva “bieffekter” som att du mår allmänt bättre och att andra åkommor förbättras då fokus ligger på att förbättra din grundhälsa.

Konventionell behandling

Konventionell aknebehandling består oftast av topikal eller oral antibiotika samt krämer innehållande vitamin-A derivat. Behandling med det bakteriedödande ämnet bensoylperoxid är också vanligt. Dessa behandlingar har symptomlindrande effekt för vissa men gör inget för att åtgärda grundorsakerna till akne. Att med hjälp av antibiotika döda de bakterier som orsakar akne kan vara effektivt ett tag men påverkar din bakterieflora negativt och gör dig möjligen mer benägen att få tillbaka sjukdomen senare då den naturliga bakteriefloran slås ut.

Antibiotikabehandling är tyvärr sällan selektiv för en viss typ av bakterie utan kan snarare liknas vid att “mattbomba” din bakterieflora. När vissa bakterier dödas finns alltid risken att andra “elakare” bakterier växer till och skapar en obalans i systemet. Antibiotika är ett fantastiskt läkemedel som har räddat ofantligt många liv men bör bara användas när det verkligen behövs.

FunMed söker du underliggande orsakerna till symptom och behandlar akne enligt en funktionsmedicinsk process. Läs mer om våra paket och boka.

Akne

UNDERLIGGANDE ORSAKER

Insulinresistens och metabol ohälsa

Studier visar tydligt att insulinresistens är en viktig riskfaktor vid akne och att en kost med mycket snabba kolhydrater ökar risken att utveckla sjukdomen. Exakt hur akne är kopplat till insulinresistens är fortfarande till viss del omdebatterat. De flesta menar dock att högre insulinnivåer leder till högre utsöndring av könshormoner och IGF-1 vilket i sin tur ökar produktionen av talg. Insulin har sannolikt även en direkt effekt på talgproduktionen.

Hos kvinnor är det väldokumenterat att insulinresistens kan leda till överproduktion av bl.a testosteron vilket ses tydligt hos personer med PCOS. Hos män är inte bilden lika tydlig då insulinresistens enligt vissa studier medför lägre testosteronnivåer. Sambandet mellan en kost som innehåller mycket snabba kolhydrater och akne ses dock tydligt även hos män och kan delvis förklaras av ökade IGF-1 nivåer.

Livsmedelsöverkänsligheter

Överkänslighet mot specifika livsmedel bidrar till utvecklingen av akne. Det tydligaste sambandet ses mellan mejeriprodukter och akne där flera stora studier visar ett starkt samband.

Utöver det finns studier och framförallt mängder av anekdotisk evidens som tyder på att överkänsligheter mot gluten, alkohol, majs, soja, nötter och många andra livsmedel kan bidra till akne. Vilka specifika livsmedel som är problematiska skiljer sig dock mellan personer och kosten måste anpassas på individnivå.

Överkänsligheter är ett komplext ämne och det finns många olika sätt en person kan vara överkänslig mot ett livsmedel. Tester som t.ex. ImuPro ger en bra grund för vilka livsmedel som bör uteslutas men är inte heltäckande. Det bästa sättet att ta reda på om du är överkänslig mot ett livsmedel är att utesluta det och sedan utvärdera effekten. Om du gör detta, tänk på att det kan ta tid innan du känner av en effekt. En eliminationskost bör följas i minst 6 veckor innan resultaten utvärderas.

Obalanser i tarmfloran

Det finns ett mycket starkt samband mellan magen och huden. Vad du stoppar i din mun är (för din hudhälsa) viktigare än vad du smörjer på din hud. Överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO) har visats vara en viktig faktor vid flera olika hudsjukdomar. En studie visade t.ex. att SIBO-behandling i 28 patienter med rosacea (en närbesläktad hudsjukdom) ledde till att symptomen försvann hos 20 av dessa och kraftigt förbättrades i 6 av dessa. Det finns också studier som visar samband mellan svampöverväxt i magtarmkanalen och hudproblem som akne. SIBO och dysbios är också kopplat till läckande tarm vilket kan bidra till inflammation och hudproblem.

Kortfattat kan man säga att en välbalanserad tarmflora är essentiellt för din hudhälsa. Inom funktionsmedicin ligger magen i centrum och det läggs stor vikt vid att diagnosticera och åtgärda obalanser i tarmfloran.

Näringsbrister

Näringsbrister är vanligare än många tror och bidrar till sämre hud. Studier har visat att personer med akne generellt har sämre näringsstatus än personer utan akne. Om detta är en orsak till akne eller bara korrelerat till annat som orsakar sjukdomen är dock svårt att säga. Forskningen ger dock en stark indikation på att akne kan vara kopplat till näringsbrister.

Andra studier visar tydligt att en god näringsstatus är viktigt för att ge huden rätt förutsättningar att fungera bra. De vitaminer som har bäst vetenskapligt underlag är vitamin A, vitamin D och zink men många andra spelar också centrala roller. Det viktigaste för att bättra din näringsstatus är att äta en näringstät kost med mycket näringsämnen per kalori men tillskott kan krävas för vissa individer. Hur mycket av ett visst näringsämne du behöver är individuellt och beror bl.a på dina gener. Vissa personer kräver t.ex. högre doser av (och rätt form) av vitamin A och D. På FunMed utvärderas din näringsstatus genom grundliga tester och ett personaliserat kost- och tillskottsprotokoll upprättas.

Obalans mellan omega-3 och omega-6

En västerländsk kost innehåller en mycket högre andel omega-6 fetter än vad människan ätit under sin utveckling. Den optimala ration mellan omega-3 och omega-6 är sannolikt någonstans runt 1:4 medan en västerländsk kost ofta innehåller 25 gånger mer omega-6 än omega-3 (1:25). Detta bidrar till inflammation. Genom att fokusera på livsmedel med högre omega-3 innehåll och framförallt genom att minska intaget av processade vegetabiliska oljor kan denna ratio förbättras.

Stress

Studier visar att stress är kopplat till förvärrad akne. Detta är sannolikt hormonellt medierat. Det finns många enkla tekniker du kan använda för att minska stressa i ditt liv även om du har mycket att stå i. Exempel som fungerar bra för många är djupandning, meditation och träning.

Källor

 1. Cordain L, Lindeberg S, Hurtado M, Hill K, Eaton SB, Brand-Miller J. Acne Vulgaris: A Disease of Western Civilization. Arch Dermatol. 2002;138(12):1584–1590. doi:10.1001/archderm.138.12.1584
 2. Çerman AA, Akta? E, Altunay ?K, Ar?c? JE, Tulunay A, Ozturk FY. Dietary glycemic factors, insulin resistance, and adiponectin levels in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;75(1):155-162. doi:10.1016/j.jaad.2016.02.1220
 3. Çerman AA, Akta? E, Altunay ?K, Ar?c? JE, Tulunay A, Ozturk FY. Dietary glycemic factors, insulin resistance, and adiponectin levels in acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;75(1):155-162. doi:10.1016/j.jaad.2016.02.1220
 4. Emiro?lu N, Cengiz FP, Kemeriz F. Insulin resistance in severe acne vulgaris. Postepy Dermatol Alergol. 2015;32(4):281-285. doi:10.5114/pdia.2015.53047
 5. Aksu AE, Metintas S, Saracoglu ZN, et al. Acne: prevalence and relationship with dietary habits in Eskisehir, Turkey. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(12):1503-1509. doi:10.1111/j.1468-3083.2011.04329.x
 6. Huang X, Zhang J, Li J, et al. Daily Intake of Soft Drinks and Moderate-to-Severe Acne Vulgaris in Chinese Adolescents. J Pediatr. 2019;204:256-262.e3. doi:10.1016/j.jpeds.2018.08.034
 7. Clatici VG, Voicu C, Voaides C, Roseanu A, Icriverzi M, Jurcoane S. Diseases of Civilization – Cancer, Diabetes, Obesity and Acne – the Implication of Milk, IGF-1 and mTORC1. Maedica (Buchar). 2018;13(4):273-281. doi:10.26574/maedica.2018.13.4.273
 8. Juhl CR, Bergholdt HKM, Miller IM, Jemec GBE, Kanters JK, Ellervik C. Dairy Intake and Acne Vulgaris: A Systematic Review and Meta-Analysis of 78,529 Children, Adolescents, and Young Adults. Nutrients. 2018;10(8):1049. Published 2018 Aug 9. doi:10.3390/nu10081049
 9. Ulvestad M, Bjertness E, Dalgard F, Halvorsen JA. Acne and dairy products in adolescence: results from a Norwegian longitudinal study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(3):530-535. doi:10.1111/jdv.13835

LÄS MER

Till höger hittar du intressanta länkar för dig som redan är eller överväger att bli patient.