Behandlingsmöjligheter

Vi utför inte akut sjukvård. Vid akuta problem, kontakta din vårdcentral eller ring 112.

Som utövare av Functional Medicine, arbetar vi långsiktigt med en mängd olika ärenden inklusive (men inte begränsat till):

 • Astma
 • Autoimmun sjukdom
 • Blodfettsrubbningar, förhöjt kolesterol
 • Diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Hudbesvär, acne, eksem, psoriasis, rosacea, urtikaria mm
 • Hälsokontroll
 • Hälsosamt åldrande
 • Högt blodtryck
 • Inflammatoriska tillstånd
 • Kronisk bihåleinflammation
 • Ledbesvär
 • Mag-tarmbesvär, IBD, IBS, gastrit
 • Metabolt syndrom, pre-diabetes, insulinresistens
 • Metyleringsbrister, MTHFR mm
 • Migrän och huvudvärk
 • Närings- och kostråd
 • Optimering av mental och fysisk prestationsförmåga
 • Psykiska besvär, oro, depression, ångest
 • SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)
 • Sköldkörtelrubbningar
 • Stress
 • Sömnstörningar och sömnsvårigheter
 • Trötthet
 • Utmattningssyndrom
 • Övervikt och fetma