Hur går det till

FunMeds arbetsmetodik med patienter skiljer sig avsevärt från den traditionella medicinska modellen som du är van vid från vårdcentraler och sjukhus. Läs noga igenom följande information för att bekanta dig med vår process. Som ny patient, är din behandling uppdelad i tre faser.

1. Före första besöket

Det är viktigt att vi före det första besöket, har all information som behövs för att få en övergripande förståelse av de faktorer som påverkar din hälsa. Detta gör ditt besök på mottagningen så mycket effektivare.

a. Spendera tid och energi på att fylla i de formulär som du får i din epost-bekräftelse i god tid före besöket. Det är avgörande för att hjälpa oss att förstå ditt fall. Dessa formulär skickas till dig automatiskt efter att du fått tid för Nybesök och omfattar enkäter om:

  • dina främsta besvär och viktigaste hälsomål
  • din hälso- och sjukdomshistoria
  • din livsstil inklusive social situation, kost, kosttillskott och mediciner
  • din ”Tidslinje”, dvs viktiga hälsorelaterade händelser i kronologisk ordning

Det är många frågor att ta ställning till, men försök att se detta som ett utmärkt tillfälle för dig att få hjälp att reflektera över din situation.

b. Om du vill, kan du ta med ett urval av tidigare lab-svar och enstaka sammanfattande journalanteckningar (fokusera på senaste två åren)  på en USB-sticka, till första besöket med läkaren.

2. Första besöket = ”Nybesök”

Ytterligare informationsinsamling, klinisk undersökning, sammanfattning och grundplanering.

Vid Nybesöket (75 min) går vi genom de viktigaste livshändelserna som rör din hälsa. Tänk igenom detta innan du kommer till mottagningen. Det mesta har du svarat på i de formulär du fyllt i inför Nybesöket. När var du senast frisk? Vad kan ha utlöst dina besvär? Hur har din mage fungerat genom livet?

Du genomgår en grundlig läkarundersökning och vi bedömer ditt nutritionsstatus. Vi skapar en bild av nuläget och bestämmer hur vi skall prioritera, vilka mål och tidsplaner som är rimliga. Vi kommer överens om en preliminär behandlingsplan för att komma igång i väntan på provsvar. Tillsammans bestämmer vi vilken typ av provtagning som är aktuell för dig.

Vanlig provtagning inkluderar olika blodprov,  funktionsmedicinska avföringsprov, urinprov och utandningsprov.  Allt för att spegla hur just din biokemi och tarmflora ser ut. Vi kan även ta en mängd andra prover, men det sker vanligen senare i processen. Vi bokar in en tid för provtagning och Case Review. Du får även med dig provtagningskit  för de prover som ska göras hemma.

3. ”Case review” & fortsatt behandling

Case review med behandlingsplan, återbesök, löpande kontakt med hälsocoach, nya provtagningar, uppföljning.

4-8 veckor efter Nybesöket kommer du till mottagningen för Case Review (75 min). Du träffar din läkare som förklarar provsvaren och hur de bedöms. Ni enas om en behandlingsplan som kan innefatta kostplan, kosttillskott, livsstilsråd och ibland mediciner. Ni diskuterar möjlighet till att ha löpande kontakt med en hälsocoach. I början av behandlingen kommer du på Återbesök (40 min) till läkaren ca varannan månad för att korrigera din plan efter ditt tillstånd. Efter ca 6 månader brukar vi kunna glesa ut Återbesöken. FunMed erbjuder också Telefonrådgivning (15 min), vilket är utmärkt för kort uppföljning och att få svar på enstaka frågor, men inte för att planera din behandling i sin helhet. Läkaren får av GDPR-skäl ej svara på mail. Patienterna hänvisas i första hand till att boka tider för Återbesök eller Telefonrådgivning online. Det är viktigt att du är väl förberedd inför kontakten med FunMeds läkare och att du fyller i de formulär som skickas ut till din mail före besöket eller telefonsamtalet.

Du följer din behandlingsplan och ser förhoppningsvis förbättringar i ditt tillstånd. Vi anpassar planen efter hur det går för dig och vi utför ytterligare provtagningar för att följa upp vid behov för att hjälpa just din kropp till läkning eller optimal funktion. Denna period kan vara allt från 3-6-12 månader. Ju större problem du har och ju längre tid de funnits, desto längre tid får vi räkna med att det tar att ställa till rätta det som fallerar. OBS! Viktigt att inte bara fortsätta på en föreslagen plan utan att ha regelbundna Återbesök för att omvärdera planen. FunMed kan tyvärr ej ta ansvar för patienter som ej kommer på regelbundna Återbesök. En av utmaningarna med funktionsmedicin är just att det kan krävas en del uthållighet och tålamod för att nå ända fram.

ANMÄL INTRESSE

Här hittar du ett  webb-formulär där du kan skicka in din Intresseanmälan för att bli patient hos FunMed. Du får också intyga att du läst igenom och förstått vårt arbetssätt och de villkor som gäller.