FAQ – vanliga frågor

Varför använder ni Functional Medicine, ett begrepp på engelska? Finns det inget svenskt uttryck?
Vi har valt att använda det engelska uttrycket Functional Medicine för att poängtera att vi praktiserar den vetenskapsbaserade grenen av holistisk medicin som lärs ut av Institute for Functional Medicine (IFM) i USA. Begreppet Functional Medicine myntades omkring 1994 av Jeffrey Bland och är väl vedertaget i tex USA, Sydafrika och England. I Sverige använder vi även ordet Funktionsmedicin vilket inte skall förväxlas med Bild- och Funktionsmedicin, som är det moderna namnet på den specialité inom medicinen som tidigare hette Röntgen.

Varför är det så dyrt med Functional Medicine?
Visst kan Functional Medicine uppfattas som kostsamt. Vi är uppfostrade i ett samhälle där lägsta pris vinner i de flesta sammanhang som rör konsumtion. Men eftersom Functional Medicine arbetar med att åtgärda själva grundorsakerna till ohälsa, tex biokemiska obalanser, obalans i tarmfloran (dysbios), metyleringsproblem och näringsbrister, så kan resultatet bli en varaktig lösning av långvariga hälsoproblem. Det kan innebära att du som blivit hjälpt sänker dina kostnader för mediciner, sjukfrånvaro och nedsatt prestationsförmåga under lång tid framöver, samtidigt som du får en större förståelse för hur just din kropp fungerar. Detta ger dig större kontroll över hur du skall bete dig för att må väl. Det är värt att notera att de stora försäkringsbolagen är mycket intresserade av Functional Medicine. De har långa tidsperspektiv och inser att det kan vara en bra affär att satsa 20 000 SEK på att utreda en patient mha Functional Medicine idag, åtgärda grundproblemen till sjukdomen/symptomen och på så vis undvika utgifter på 100 000-tals kronor om 10-15 år för samma patient. Vad kostar en diabetespatient samhället? Vad skulle det kosta dig om du blev diabetespatient?

I dagsläget har Functional Medicine inga subventioner från samhället och du måste därför stå för alla kostnader för läkarbesök och provtagningar. Inte alla kommer att kunna eller vilja prioritera att lägga kanske 10 000 eller 20 000 SEK på att förstå vad som pågår inne i den egna kroppen. Men vi tror att det som kan låta som en stor utgift idag istället kan upplevas som billigt om du slår ut kostnaden över den tid du har nytta av effekterna – vilket kan vara resten av ditt liv.

När kommer Functional Medicine att finnas på vanliga vårdcentraler?
Vi är övertygade att Functional Medicine kommer att bli en integrerad del av den offentliga sjukvården, därför att den är effektiv när det gäller att åtgärda komplexa hälsoproblem. MEN, det kommer att dröja 10-15 år innan vi sett denna förändring ske. Den främsta anledningen är att det handlar om ett paradigmskifte och sådana tar tid eftersom det inom det etablerade systemet finns motstånd mot förändring. Det rådande paradigmet är på engelska ”one ill – one pill”, dvs att mycket av sjukvårdsarbetet går ut på att inrätta dina hälsoproblem i en eller flera diagnoser och därefter ge dig rätt läkemedel för dessa diagnoser. I Functional Medicine är man intresserad av dina symptom, men inte lika intresserad av att ställa diagnoser eller att ge dig läkemedel som skall trycka ner symptomen. I stället inriktar man sig på att förstå vilka underliggande kroppsliga processer (biokemi, stress, infektioner, näringsbrister, toxiner, etc) som lett fram till dina symptom. Behandlingen består i att på olika sätt stödja din egen läkningsförmåga och ta bort toxiner, stress och infektioner.  För att stötta sviktande biokemiska processer behöver man, åtminstone under en tid, ge rätt doser av just de specifika vitaminer, mineraler, fettsyror mm som just du har brist på. Det sistnämnda bidrar också till att paradigmskiftet kommer att ta tid, eftersom svenska läkare fått mycket lite utbildning inom Näringslära. Det kommer att ta tid att utbilda läkarkåren inom detta viktiga, men komplexa ämne. Man kan hoppas att Sverige kan följa efter USA, där många universitet nu erbjuder kurser i Functional Medicine som en del av läkarutbildningen. Det som talar för en snabbare övergång mot mer inslag av Functional Medicine kan vara patienternas stora efterfrågan av denna typ av hälso-och sjukvård och försäkringsbolagens stora intresse, men även att många inom läkarkåren (inte minst i USA) börjar undra vad de egentligen sysslar med på arbetet. Många skulle gärna arbeta mer holistiskt och få tid att se hela människan istället för att lappa och laga ett hälsoproblem i taget.

Hur utbildar man sig inom Functional Medicine?

Det enkla svaret är att man anmäler sig till Institute for Functional Medicine’s (IFM) kurser (se functionalmedicine.org). De fungerar hittills så att man lyssnar på föreläsningar med 500 andra på ett konferenshotell under 2-3 dagar. Den första kursen man går är oftast AFMCP (Applying Functional Medicine in Clinical Practice) som är på 5 dagar och ger övergripande insikter i Functional Medicine. Att gå IFMs kurser rekommenderas, men det kostar en hel del även om de börjar ge möjlighet till att gå allt fler kurser online (men då missar man det häftiga i att vara del av själva eventet). Ett annat problem är att IFMs kurser inte alla gånger är så praktiskt orienterade. Detta är en av anledningarna till att vi lanserar en 6-månaders online-kurs i Funktionsmedicin på svenska för legitimerad vårdpersonal. Kursen är anpassad för våra svenska förhållanden och kommer att löpa från januari-juli 2018, där även två fysiska träffar är inlagda så att vi kan träffas och bygga ”community”. Läs mer om kursen på www.fmvu.se.