Framtidens medicin är redan här

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom. Vi intresserar oss för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik.  

Inom funktionsmedicin fokuserar vi inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Vi utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar. 

Faktabaserade behandlingar

FunMeds läkare låter dig göra extensiva laboratorieutvärderingar och andra hälsomätningar för att ta reda på vad som gått snett i ditt inre. Arbetet går ut på att efter noggrann kartläggning optimera din biokemi och livsstil oavsett hur utgångsläget ser ut. 

Det här ingenjörslika, mätbaserade processtänket är en grundläggande del i FunMeds arbetssätt. Men allt ses i ljuset av vem du är. Vi tar hänsyn till hela din situation. 

Mer om funktionsmedicin

Vill du veta mer om funktionsmedicin så har vi samlat ett antal resurser och länkar till höger. Eller så kan du kolla in våra nyheter nedan.