Hur går det till?

Att arbeta med FunMeds läkare

Det sätt som FunMed arbetar med patienter skiljer sig avsevärt från den traditionella medicinska modellen du är van vid från vårdcentraler och sjukhus. Läs noga igenom följande information för att bekanta dig med vår process.

Som ny patient, är din behandling uppdelad i tre faser:

1. Före första besöket

Insamling och sammanställning av information kring dig och dina besvär.

Information är makt – makt att påverka din hälsa positivt. Det är viktigt att vi före det första besöket har all information som behövs för att få en övergripande förståelse av många av de faktorer som påverkar din hälsa. Detta gör ditt besök på mottagningen så mycket effektivare.

a. Det är därför viktigt att du spenderar tid och energi att fylla i de formulär som du kommer få i din epost-bekräftelse i god tid före första besöket, eftersom de är avgörande för att hjälpa oss att förstå ditt fall. Dessa formulär skickas till dig automatiskt efter att du fått en tid för Nybesök bokad och omfattar enkäter om:

  • dina främsta besvär och viktigaste hälsomål
  • din hälso- och sjukdomshistoria
  • din livsstil inklusive social situation, kost, kosttillskott och mediciner
  • din ”Tidslinje”, dvs viktiga hälsorelaterade händelser i kronologisk ordning

Det är ganska många frågor att ta ställning till, men försök att se detta som ett utmärkt tillfälle för dig att få hjälp att reflektera över din situation.

b. Tidigare lab-svar och journalanteckningar (fokusera gärna på senaste två åren och ev sammanfattningar och dina senaste lab-svar) medtages helst inscannade på USB-sticka till första besöket hos FunMeds läkare, som kommer att titta på dessa, men om materialet är omfattande, kommer vi behöva ytterligare tid för att slutföra granskningen av journalerna. Detta kommer då att, efter överenskommelse, faktureras till en extra kostnad.

2. Första besöket = ”Nybesök”

Ytterligare informationsinsamling, klinisk undersökning, sammanfattning och grundplanering.

Vid Nybesöket (75 min) går vi genom de viktigaste livshändelserna som rör din hälsa, så det är bra om du tänkt igenom detta innan du kommer till mottagningen. Det mesta kommer du att ha svarat på i de formulär du fyller i online redan före Nybesöket. När var du senast frisk? Vad kan ha utlöst dina besvär? Hur har din mage fungerat genom livet?

Du genomgår en grundlig läkarundersökning och vi bedömer ditt nutritionsstatus. Vi skapar oss tillsammans en bild av nuläget och bestämmer hur vi skall prioritera och vilka mål och tidsplaner som är rimliga. Vi kommer överens om en preliminär plan (innan provsvaren) för dig som syftar till att du skall uppnå dina mål. Det handlar förenklat om att ”ta bort sånt som är dåligt för din kropp och tillföra sånt som är bra”. Vi diskuterar vilka provtagningar som bäst kan öka vår förståelse av dina kroppsfunktioner.

Vanliga provtagningar efter Nybesöket inkluderar en mängd ”vanliga blodprover”, men även avföringsprov, urinprov och utandningsprov, allt för att spegla hur just din biokemi och tarmflora ser ut. Vi kan även ta prover för hormonanalyser, infektioner och mycket mer – men det gäller att prioritera för att hålla nere kostnaderna. I funktionsmedicin fokuserar vi oftast först på att säkerställa att magtarmkanalen fungerar tillfredsställande. Du får med dig provtagningskit och vi planerar när du skall ta olika prover och när vi skall ha återbesök.

3. ”Case review” & fortsatt behandling

Case review med behandlingsplan, återbesök, provtagningar, uppföljning.

Efter att vi fått provsvar från alla funktionsmedicinska labtester, dvs 4-8 veckor efter Nybesöket kommer du till mottagningen för Case Review (75 min). Då träffas vi och doktorn förklarar provsvaren och hur de bedöms.  Vi enas om en behandlingsplan som kan innefatta kostplan, kosttillskott, livsstilsråd och ibland mediciner. Därefter följer i början av behandlingen Återbesök ca en gång per månad, där vi korrigerar din plan efter ditt tillstånd. Efter ca 6 månader brukar vi kunna glesa ut Återbesöken. FunMed erbjuder också Telefonrådgivning (15 min), vilket är utmärkt för kort uppföljning och att få svar på enstaka frågor, men inte för att planera din behandling i sin helhet. Doktorn har små möjligheter att svara på mejl. Vad gäller frågor angående pågående provtagningar hänvisas du till mejlen patient@funmed.se. Patienterna hänvisas i första hand till att boka tider för Återbesök eller Telefonrådgivning online via funmed.se.

Du följer din utstakade plan och ser förhoppningsvis förbättringar i ditt tillstånd. Vi anpassar planen efter hur det går för dig och vi ser till att utföra ytterligare provtagningar för att följa upp och ännu bättre förstå hur vi kan hjälpa just din kropp till läkning eller optimal funktion. Denna period kan vara allt från 3-6-12 månader. Ju större problem du har och ju längre tid de funnits, desto längre tid får vi räkna med att det tar att ställa till rätta det som fallerar. OBS! Viktigt att inte bara fortsätta på en föreslagen plan utan att ha regelbundna Återbesök för att omvärdera planen. FunMed kan ej ta ansvar för patienter som ej kommer på regelbundna Återbesök.