COVID-19 och vikten av en god grundhälsa

Året som gått har präglats av COVID-19 och dess effekter på befolkningen och samhället i övrigt. Flera studier har visat att det finns ett starkt samband mellan att drabbas av allvarliga konsekvenser bland de med kroniska sjukdomar så som diabetes och hjärt-kärlsjukdom (1, 2). Det finns även studier som tyder på att metabola rubbningar och övervikt bidrar till förvärrad sjukdomsproblematik (3, 4). Metabola rubbningar och övervikt bidrar också till nedsatt immunfunktion vilket är vårt främsta försvar mot infektioner (5).

Andra faktorer som påverkar vår immunfunktion är kroppens näringsstatus – bl.a D-vitamin. Sedan utbrottet förra året har det gjorts flera studier på D-vitaminstatus och dess påverkan på effekterna av COVID-19 (6, 7). Det har t.ex. visats att bibehålla D-vitaminnivåer mellan 100-150 nmol/L har en skyddande effekt mot insjuknande och allvarliga konsekvenser (8, 9).

I en reviewartikel från förra året kan man läsa mer om andra näringsämnen och dess funktion i immunförsvaret mot infektioner så som COVID-19 (10). Optimal näringsstatus är onekligen en viktig faktor när det kommer till att skydda oss mot virusinfektioner (11).

Vissa som drabbas av COVID-19 verkar även ha kvarvarande kroniska effekter efter den akuta virusfasen (12). Symptom som kan förekomma är andningssvårigheter, hjärndimma, muskel- och ledvärk, samt diffusa trötthetssymptom – liknande de som uppstår vid kroniskt utmattingssyndrom (13). Forskare spekulerar att också det här beror på rubbad immunfunktion (14, 15).

I den politiska debatten talas det nästan uteslutande om att minska smittospridning genom att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika sociala kontakter utanför hemmet. Men ytterst lite fokus ligger på att uppmärksamma vikten av att bygga upp vår motståndskraft genom en god grundhälsa.

På ett liknande sätt ges det väldigt lite resurser till förebyggande hälsovård jämfört med sjukvård av kroniskt sjuka personer. Vi på FunMed lägger dock alltid stort fokus på förebyggande hälsovård, samtidigt som vi även åtgärdar och behandlar kroniska sjukdomar  när det behövs.

 

Med vårt online-paket erbjuder vi ett alternativ till klinikbesök så att du kan få tillgång till FunMeds funktionsmedicinska kompetens oavsett var du bor i Sverige. Nästan all provtagning görs i hemmet och blodprovstagning hos våra samarbetspartners ute i landet.

Ta gärna chansen och gör 2021 till ett år i hälsans tecken med oss på FunMed! Ring 010-160 60 77

 

Referenser

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32555134/
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32320003/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32327737/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369736/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26773015/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397511/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7404739/
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252338/
 9. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3616008
 10. https://nutrition.bmj.com/content/3/1/74
 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340216/
 12. https://www.scientificamerican.com/article/the-problem-of-long-haul-covid/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7762921/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32780218/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32743611/