Dags att kolla upp din D-vitaminstatus

En spansk studie har sett en ökad risk för insjuknande med allvarliga konsekvenser av COVID-19 för personer med nivåer lägre än 75 nmol/L.

Risken för insjuknande i COVID-19, hur sjukdomsförloppet ser ut och vilka konsekvenser det leder till kan variera från person till person. Sedan utbrottet tidigt i år har det gjorts flera studier på D-vitaminstatus och dess påverkan på effekterna av COVID-19 (1). Dessa studier har visat blandat resultat men den senaste studien som utförts i Spanien tyder på en avsevärd lägre risk för behov av intensivvård (2).

Studien är gjord på en förhållandevis liten patientgrupp, 76 personer, men resultaten överensstämmer med den första observationsstudien från tidigare i år som visade att 96% av alla som drabbades illa av COVID-19 hade en D-vitaminnivå lägre än 75 nmol/L medan de som klarade sig lindrigt undan hade en D-vitaminnivå över 75 nmol/L (3).

Det går fortfarande inte att dra några helt klara slutsatser baserat på studien, men en rimlig rekommendation är att bibehålla D-vitaminnivåer på över 75 nmol/L. D-vitamin finns framförallt i matvaror så som feta mejeriprodukter, fet fisk (ansjovis, lax, makrill, sardiner och sill), inälvsmat och ägg.

Här i Norden går det inte att förlita sig på att få i sig tillräckligt med D-vitamin via kosten och det kan därför vara lämpligt att ta en moderat dos D-vitamintillskott på omkring 2000 IU (50 mcg) under vinterhalvåret.

Hur väl man kan tillgodogöra sig D-vitamin kan variera från person till person och därför rekommenderas alltid att kolla upp sina D-vitaminnivåer via blodprov innan och under tiden som man tar D-vitamintillskott för att säkerställa att de befinner sig inom hälsosamma gränser (75-150 nmol/L).

 

1.

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/5/1359/htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7404739/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3616008

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20079376v2

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.08.20095893v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.21.20136903v2

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138644v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.18.20177691v1

https://ultrasuninternational.com/wp-content/uploads/raharusun-et-al-2020_patterns_of_covid-19_mortality_and_vitamin_d_an_indonesian_study.pdf

2.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

3.

http://accurateclinic.com/wp-content/uploads/2020/05/Vitamin-D-Supplementation-Could-Possibly-Improve-Clinical-Outcomes-of-Patients-Infected-with-Coronavirus-2019-COVID-19-2020.pdf