Mag- och tarmhälsan kan även påverka diabetes

Diabetes är en metabol sjukdom som antingen kan vara autoimmun i form av typ 1 eller relaterad till ålder/övervikt/insulinresistens som typ 2. Båda typer har en direkt koppling till och påverkas av vår mag-tarmhälsa och vårt mikrobiom – d.v.s. alla de mikroorganismer i form av bakterier, virus, svampar och parasiter som lever i vår mag-tarmkanal.

När det kommer till diabetes typ 1 så är kopplingen inte lika väl studerad som för typ 2, men flera vetenskapliga studier har visat att personer med typ 1 generellt sett har en mindre variation i sitt mikrobiom jämfört med friska personer, samt vanligare förekomst av dysbios – rubbningar i ”tarmfloran” (1, 2). Dessa skillnader kan ge upphov till en mer pro-inflammatorisk inre miljö som är en bidragande faktor till utveckling av autoimmunitet.

Merparten av forskningen är dock inriktad på diabetes typ 2 och en ny studie från tidigare i år ger en översiktig sammanfattning av det vi vet idag (3). T.ex. så anses vissa specifika former av bakterier vara essentiella för en god mag-tarmhälsa, varav Akkermansia muciniphila är en av dem. A. muciniphila bidrar till att upprätthålla en fungerande tarmslemhinna och förhindrar tarmläckage genom att reglera genomsläppligheten mellan tarmceller.

Andra bakterier och mikroorganismer påverkar blodsockerreglering och insulinfrisättning, samt bidrar till ökad mättnadskänsla i samband med att de reglerar hungerhormoner och producerar kortkedjade fettsyror som har en effekt på hungersignaler i hjärnan.

Några tips för att stötta vårt mikrobiom:

 • Undvik raffinerade matvaror och skräpmat.
 • Ät vid regelbundna tider och undvik småätande mellan måltider.
 • Ge magen och tarmen vila genom att  fasta minst 12 timmar varje natt.
 • Ät tillräckligt med fibrer av olika slag från en bred variation av frukt och grönsaker av olika form och färg – men beroende på individuell tolerans.
 • Var fysiskt aktiv under dagen.
 • Var utomhus och andas frisk luft i naturnära miljöer.
 • Bli varse om dina stressnivåer och hitta en balans i livet.
 • Få tillräckligt med sömn och återhämtning varje dag.
 • Använd endast antibiotika när det är nödvändigt.
 • Pröva att använda probiotika dagligen i en månad och utvärdera resultatet.

Det mesta vi vet om vårt mikrobiom stammar från studier i tjocktarmen. På FunMed intresserar sig läkarna ännu mer för kunskapen om hur tarmfloran ser ut i tunntarmen – där 90 % av näringen skall tas upp. Tunntarmens tarmflora är svårare att studera, men fortsätt prenumerera på vårt nyhetsbrev så kommer du få följa en fascinerande resa när nya studier publiceras och nya diagnostiska tester utvecklas under de kommande åren.

Referenser

 1. https://www.jimmunol.org/content/jimmunol/198/2/590.full.pdf
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396419304128
 3. https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS235239641930800-X/fulltext