Om oss

Dr Peter Martin (FunMed Göteborg & FunMed Kungsholmen)

Peter är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi, dvs läkemedelslära. Han arbetade under 15 års tid med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskningsgrupp och har därefter jobbat som läkare på vårdcentraler och sjukhus.

År 2000 var han med och grundade Carlsson Research AB, ett forskningsbolag med 30 anställda som tog fram innovativa läkemedel mot hjärnsjukdomar. I åtta år satt han i företagsledningen, bl a som Director of Pharmacology, Director of Preclinical Development (ansvarig för säkerhetsfarmakologi och toxikologi) och kvalitetsansvarig för dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartners i USA och Japan.

Under en längre sjukskrivning för utmattningssyndrom fick Peter upp intresset för funktionsmedicin som har hjälpt honom att bli frisk. Peter har utbildat sig hos Institute for Functional Medicine i USA och har jobbat heltid med funktionsmedicin sedan 2014. Nu ligger fokus på att utveckla FunMed med målet att bli en rikstäckande franchisekedja av funktionsmedicinska läkarmottagningar.

Dr Nathalie Helm (FunMed Göteborg)

Nathalie är legitimerad läkare sedan år 2000, barnläkarspecialist sedan 2013 och har även forskat och doktorerat inom epidemiologi. Hon har vidareutbildat sig vid Harvard School of Public Health, handlett forskarstudenter och har titeln docent i medicinsk epidemiologi.

Nathalie har alltid haft ett stort intresse för kost och hälsosam livsstil och själv praktiserat yoga och mindfulness i många år. Möjligheten att på vetenskaplig grund få utreda och behandla de bakomliggande orsakerna till patientens bekymmer väckte Nathalies intresse för funktionsmedicin. Nathalie har utbildat sig via Funktionsmedicinska Vårdutbildningars sex månaders utbildning för legitimerad vårdpersonal samt hos Institute for Functional Medicine (IFM) i USA.

Dr Nils Edelstam (FunMed Kungsholmen)

Nils började sin yrkesbana som massör, styrketränings- och karateinstruktör. Hans intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hängde ihop, fick honom att börja läkarutbildningen och han fick sin legitimation som läkare 1999. Efter några år på vårdcentraler har han ägnat sin tid åt patienter med stressrelaterad ohälsa, utmattning och långvarig smärta och har lärt sig mycket av sitt arbete i team med andra kompetenser som KBT-psykologer, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och tränare.

Huvudinriktning har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Han ser Funktionsmedicin som det naturliga sättet att behandla många långvariga och komplexa tillstånd och har gått sin utbildning i funktionsmedicin i Sverige.

Vid sidan av sitt patientarbete har han en utbildningsverksamhet med inriktning på hälsa, hållbar prestation, ledarskap och beteendepsykologi. Han har varit verksamhetschef i privat regi i många år och är licensierad i OBM (Organizational Behavior Management).

Dr Linus Mårtensson (FunMed Kungsholmen)

Linus är legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin. Han har arbetat inom primärvården som både distriktsläkare och företagsläkare under 10 års tid. Linus är även utbildad till Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som elittränare och tävlingsspelare i badminton.

Han har arbetat med rehabilitering och förebyggande holistiskt arbete i flera år och är även utbildad styrketräningsinstruktör och massör.

Intresset för kost och livsstil ökade efter att han läkt sina livslånga magbesvär med hjälp av lågkolhydratkost och andra livsstilsförändringar. Grundinställningen att se hela människan ur ett salutogent perspektiv kombinerat med en önskan om att kunna hitta grundorsaken till ohälsa ledde honom till funktionsmedicin.

Linus är utbildad via Institute for Functional Medicine (IFM) och Kresser Institute i USA, samt Funktionsmedicinska Vårdutbildningar i Sverige. Linus är även ordförande i Föreningen för Funktionsmedicin, en oberoende branschförening.

Diana Abrahamsson

Diana är ansvarig för vår verksamhetsutveckling och arbetar med att förbättra FunMeds processer och patientupplevelse. Det är även Diana som hjälper till vid frågor gällande provtagningar och hjälper dig som patient när du har frågor som inte rör den medicinska verksamheten.

Diana har en bakgrund inom IT, kommunikation och projektledning och har de senaste 10 åren arbetat på en internationell arena för Volvo Group och Volvo Ocean Race.

Diana har själv genomgått en hälsoresa och vet vad det innebär att göra en livsstilsförändring. Hon utbildar sig till Hälsocoach och brinner för att hjälpa andra att må bättre.

Susanne Hallner (Sjuksköterska, Cert. PI Kost- & Hälsocoach)

Susanne har arbetat som legitimerad sjuksköterska i snart 25 år och inom primärvården sedan 2002. Hon har specialistutbildning inom intensivvård, näringslära, koagulationsmedicin, astma/KOL och allergi.

Hos FunMed är Susanne ansvarig för den blodprovstagningsverksamhet som är en viktig del i kartläggningen av våra patienters biokemi. På FunMed tar vi många labprover som ej används så ofta i konventionell sjukvård. Dessutom skickas många prover med kurirpost till USA, England och Tyskland. Susanne ser till att provtagningen sker med modern utrustning och med högsta kvalité. När hon inte jobbar med själva provtagningen är det utvecklingen av FunMeds labprovs-palett som står högst på agendan.

Susanne är även diplomerad Kost- & Hälsocoach hos Paleo Institute. Utbildningen går igenom hur kost, kosttillskott, träning och andra livsstilsvanor påverkar hälsan samt kunskapen i att hur man individanpassar ett kost- och livsstilsupplägg på bästa möjliga sätt och coachar människor genom en livsstilsförändring.

Gunilla Hoverbrant (Cert. PI Kost- & Hälsocoach & Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut)

Gunilla är diplomerad Kost- och hälsocoach hos Paleo Institute men har en bakgrund inom immunologi på Karolinska universitetssjukhuset. Yrkeslivet fortsatte senare in i IT-världen där hon jobbat många år med förändringsarbete och projektledning.

Tidigare var stress och magont tyvärr en del av vardagen för Gunilla. 2012 kom den första autoimmuna diagnosen och 2013 upptäcktes att hon hade inflammatorisk tarmsjukdom. Sökandet efter en naturlig väg till läkning har varit en lång resa med många experiment och lärdomar. Idag är Gunilla symptom- och medicinfri.

Den egna hälsoresan resulterade i att Gunilla utbildade sig till Kost- & hälsocoach och hon använder nu sin passion till att coacha FunMeds patienter till bättre hälsa genom att använda funktionsmedicinska principer.

Gunilla är även diplomerad Funktionsmedicinsk Terapeut hos Funktionsmedicinska Institutet (1-årig Funktionsmedicinsk fortbildning). Utbildningen Innehåller ämneskunskaper inom patofysiologi, funktionsdiagnostik, labbtester och behandlingsstrategier.

Björn Thulin (Cert. PI Kost- & Hälsocoach & Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut)

Björn är diplomerad Kost- och hälsocoach hos Paleo Institute men har också en bakgrund inom socialt arbete där han verkat som coach, handledare, utbildare, föreläsare och även arbetat med individ- och grupporienterat motivations- och förändringsarbete.

Björn drabbades för några år sedan av borrelia med symptom nära besläktade med utmattning. Han blev då nyfiken på hur kost och livsstil påverkar oss och vad vi faktiskt kan påverka själva med kunskap, medvetna val och nya beteenden. Han lever därför sedan flera år tillbaka enligt en paleofilosofi med lågkolhydratkost samt tränar och tävlar i triathlon, simning och swimrun.

Björns starkaste drivkraft är att coacha människor i förändring. Med sitt stora intresse för kost och hälsa och egen erfarenhet av hur livsstilen inverkar på måendet är Björn nu en av dem som hjälper FunMeds patienter till en friskare tillvaro.

Tilläggas kan att Björn utbildar andra Kost- och hälsocoacher i “Motiverande Samtal”, en vetenskapligt underbyggd metod för att effektivt uppnå bestående beteendeföränding.

Björn är även diplomerad Funktionsmedicinsk Terapeut hos Funktionsmedicinska Institutet (1-årig Funktionsmedicinsk fortbildning). Utbildningen Innehåller ämneskunskaper inom patofysiologi, funktionsdiagnostik, labbtester och behandlingsstrategier.

Michèle Wilcox, leg. sjuksköterska

Michèle är uppvuxen i Ithaca, New York. Musikstudierna på Royal College of Music i London förde henne ett steg närmare Sverige. Hon kom till Folkoperans orkester i Stockholm 1991. Efter många år som orkesterviolinist skolade hon om sig till sjuksköterska och tog sin examen 2003 på Röda Korsets Högskola.

Ohälsa i olika former har hon sett på en geriatrisk akutavdelning, en geriatrisk akutmottagning, S:t Görans akutmottagning, en vårdcentral och hos en öron-näsa-halsspecialist. Hos FunMed är Michèle ansvarig för blodprovstagningen i Stockholm. De dagarna hon inte är på FunMed finns hon på Medicinmottagningen vid Sophiahemmet sjukhus.

Michèle var med i första gruppen som gick FMVU:s utbildning i funktionsmedicin för legitimerad vårdpersonal. Stress, sömn, socker och framförallt metabol ohälsa är särskilda intresseområden. Michèle mediterar dagligen och leder jympa- och skivstångspass på Friskis&Svettis Stockholm.