Vår klinik i Göteborg

Här är vi på Göteborgskliniken som vill hjälpa dig att skapa varaktig hälsa, ökad psykisk energi och vitalitet.

Dr Peter Martin

Legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi.

Peter är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi, dvs läkemedelslära. Han arbetade under 15 års tid med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskningsgrupp och har därefter jobbat som läkare på vårdcentraler och sjukhus.

År 2000 var han med och grundade Carlsson Research AB, ett forskningsbolag med 30 anställda som tog fram innovativa läkemedel mot hjärnsjukdomar. I åtta år satt han i företagsledningen, bl a som Director of Pharmacology, Director of Preclinical Development (ansvarig för säkerhetsfarmakologi och toxikologi) och kvalitetsansvarig för dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartners i USA och Japan.

Under en längre sjukskrivning för utmattningssyndrom fick Peter upp intresset för Functional Medicine som har hjälpt honom att bli frisk. Peter har utbildat sig hos Institute for Functional Medicine i USA och han vill nu hjälpa fler människor att ta kontroll över sin hälsa med hjälp av Functional Medicine.

Dr Nathalie Helm

Legitimerad läkare.

Nathalie är legitimerad läkare sedan år 2000, barnläkarspecialist sedan 2013 och har även forskat och doktorerat inom epidemiologi. Hon har vidareutbildat sig vid Harvard School of Public Health, handlett forskarstudenter och har titeln docent i medicinsk epidemiologi.

Nathalie har alltid haft ett stort intresse för kost och hälsosam livsstil och själv praktiserat yoga och mindfulness i många år. Möjligheten att på vetenskaplig grund få utreda och behandla de bakomliggande orsakerna till patientens bekymmer väckte Nathalies intresse för funktionsmedicin. Nathalie har utbildat sig via Funktionsmedicinska Vårdutbildningars sex månaders utbildning för legitimerad vårdpersonal samt hos Institute for Functional Medicine (IFM) i USA.

Dr Silva Brorsson

Silva är en erfaren distriktsläkare som blev specialist i allmänmedicin 2012 och har arbetat på vårdcentraler i Västra Götaland och Halland. Hon har jobbat mycket med livsstilsförändringar vid behandling av kroniska sjukdomar samt även arbetat med idrottsmedicin och varit lagläkare för ett elitserielag. Silva har utbildat sig via Funktionsmedicinska Vårdutbildningars program för läkare och brinner för att hitta och åtgärda de underliggande orsakerna till ohälsa. Hon har även avslutat en utbildning för Institute for Functional Medicine (IFM) i USA.

Dr Jannike Färnström

Legitimerad läkare och erfaren distriktsläkare som varit specialist i Allmänmedicin sedan 2015 och arbetat på vårdcentral i Halland sedan 2008.  Är väldigt intresserad av att skapa förutsättningar för patienter att själva komma till rätta med eller mildra sina kroniska sjukdomar genom livsstilsförändringar. Genom utbildningen på Funktionsmedicinska Vårdutbildningars program för läkare har jag hittat hem och ser möjligheter med att hitta och åtgärda de underliggande orsakerna till ohälsa. Jag känner att det funktionsmedicinska arbetssättet som en naturlig och viktig komponent till att föra hälsan framåt i populationen.

Jag har ett stort intresse för natur, hav och en naturlig kosthållning. Odlar mycket egna grönsaker och försöker tänka hållbart i livet som helhet.

Susanne Hallner

Sjuksköterska, Cert. PI Kost- & Hälsocoach.

Susanne har arbetat som legitimerad sjuksköterska i snart 25 år och inom primärvården sedan 2002. Hon har specialistutbildning inom intensivvård, näringslära, koagulationsmedicin, astma/KOL och allergi.

Hos FunMed är Susanne ansvarig för den blodprovstagningsverksamhet som är en viktig del i kartläggningen av våra patienters biokemi. På FunMed tar vi många labprover som ej används så ofta i konventionell sjukvård. Dessutom skickas många prover med kurirpost till USA, England och Tyskland. Susanne ser till att provtagningen sker med modern utrustning och med högsta kvalité. När hon inte jobbar med själva provtagningen är det utvecklingen av FunMeds labprovs-palett som står högst på agendan.

Susanne är även diplomerad Kost- & Hälsocoach hos Paleo Institute. Utbildningen går igenom hur kost, kosttillskott, träning och andra livsstilsvanor påverkar hälsan samt kunskapen i att hur man individanpassar ett kost- och livsstilsupplägg på bästa möjliga sätt och coachar människor genom en livsstilsförändring.

Carina Larsson

Carina är ansvarig för verksamheten på kliniken i Göteborg. Hon svarar på alla frågor som inte rör den medicinska verksamheten och hjälper till vid provtagningen och med andra frågor.

Carina har under lång tid jobbat med kundservice, receptionsarbete, logistik samt ekonomi.  Ett utmärkande drag är att hon älskar att göra det där lilla extra för att få människor att trivas och må bra.

Gunilla Hoverbrant

Cert. PI Kost- & Hälsocoach & Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut.

Gunilla är diplomerad Kost- och hälsocoach hos Paleo Institute men har en bakgrund inom immunologi på Karolinska universitetssjukhuset. Yrkeslivet fortsatte senare in i IT-världen där hon jobbat många år med förändringsarbete och projektledning.

Tidigare var stress och magont tyvärr en del av vardagen för Gunilla. 2012 kom den första autoimmuna diagnosen och 2013 upptäcktes att hon hade inflammatorisk tarmsjukdom. Sökandet efter en naturlig väg till läkning har varit en lång resa med många experiment och lärdomar. Idag är Gunilla symptom- och medicinfri.

Den egna hälsoresan resulterade i att Gunilla utbildade sig till Kost- & hälsocoach och hon använder nu sin passion till att coacha FunMeds patienter till bättre hälsa genom att använda funktionsmedicinska principer.

Gunilla är även diplomerad Funktionsmedicinsk Terapeut hos Funktionsmedicinska Institutet (1-årig Funktionsmedicinsk fortbildning). Utbildningen Innehåller ämneskunskaper inom patofysiologi, funktionsdiagnostik, labbtester och behandlingsstrategier.