Vår klinik i Halmstad

Här är vi på Halmstadskliniken som vill hjälpa dig att skapa varaktig hälsa, ökad psykisk energi och vitalitet.

Dr Carola Bengtsson

Har som läkare valt att utbilda sig till specialist i allmänmedicin p.g.a. möjligheten att arbeta holistiskt med patienters hälsa över tid. Redan 2008 insåg hon kraften i kostens påverkan på många kroniska sjukdomar och har genom åren fått glädjen att följa motiverade patienter på deras resa till hälsa och ett liv med mycket färre eller helt utan symtomlindrande mediciner. P.g.a. egen-upplevd ohälsa har Carola kommit till insikt att kosten inte kan bota allt utan hälsan beror på den svagaste länken i kedjan gällande kost, motion, återhämtning och sömn. Funktionsmedicin är allt detta och därför har Carola valt att utbilda sig i Funktionsmedicin via Funktionsmedicinska vårdutbildningar för legitimerad vårdpersonal och vill med FunMeds kraftfulla metoder guida dig till en bättre hälsa.

Dr Susanne Lacke

Susanne är en öppen och engagerad specialist i allmänmedicin. Hon har under många år som distriktsläkare arbetat utifrån basen att kroppen med en individanpassad naturlig livsstil och artegen föda kan läka allt ifrån lindriga obalanser till svåra kroniska sjukdomar. Susanne har efter vidareutbildning valt att helt och hållet ägna sig åt funktionsmedicin inom ramen för FunMeds strukturerade approach. Istället för att arbeta med kortsiktig symtombehandling,  vill hon nu i nära samarbete med individen söka och åtgärda grundorsakerna till sjukdom och ohälsa. Hon utreder och behandlar alla typer av ohälsa.