Vår klinik i Stockholm

Här är vi på Stockholmskliniken som vill hjälpa dig att skapa varaktig hälsa, ökad psykisk energi och vitalitet.

Dr Linus Mårtensson

Linus är legitimerad läkare och specialist i Allmänmedicin. Han har arbetat inom primärvården som både distriktsläkare och företagsläkare under 10 års tid. Linus är även utbildad till Hälsopedagog vid Idrottshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som elittränare och tävlingsspelare i badminton.

Han har arbetat med rehabilitering och förebyggande holistiskt arbete i flera år och är även utbildad styrketräningsinstruktör och massör.

Intresset för kost och livsstil ökade efter att han läkt sina livslånga magbesvär med hjälp av lågkolhydratkost och andra livsstilsförändringar. Grundinställningen att se hela människan ur ett salutogent perspektiv kombinerat med en önskan om att kunna hitta grundorsaken till ohälsa ledde honom till funktionsmedicin.

Linus är utbildad via Institute for Functional Medicine (IFM) och Kresser Institute i USA, samt Funktionsmedicinska Vårdutbildningar i Sverige.

Dr Nils Edelstam

Nils började sin yrkesbana som massör, styrketränings- och karateinstruktör. Hans intresse för hur kost, livsstil och sjukdom hängde ihop, fick honom att börja läkarutbildningen och han fick sin legitimation som läkare 1999. Efter några år på vårdcentraler har han ägnat sin tid åt patienter med stressrelaterad ohälsa, utmattning och långvarig smärta och har lärt sig mycket av sitt arbete i team med andra kompetenser som KBT-psykologer, naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och tränare.

Huvudinriktning har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Han ser Funktionsmedicin som det naturliga sättet att behandla många långvariga och komplexa tillstånd och har gått sin utbildning i funktionsmedicin i Sverige.

Vid sidan av sitt patientarbete har han en utbildningsverksamhet med inriktning på hälsa, hållbar prestation, ledarskap och beteendepsykologi. Han har varit verksamhetschef i privat regi i många år och är licensierad i OBM (Organizational Behavior Management).

Dr Peter Martin

Legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi.

Peter är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi, dvs läkemedelslära. Han arbetade under 15 års tid med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskningsgrupp och har därefter jobbat som läkare på vårdcentraler och sjukhus.

År 2000 var han med och grundade Carlsson Research AB, ett forskningsbolag med 30 anställda som tog fram innovativa läkemedel mot hjärnsjukdomar. I åtta år satt han i företagsledningen, bl a som Director of Pharmacology, Director of Preclinical Development (ansvarig för säkerhetsfarmakologi och toxikologi) och kvalitetsansvarig för dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartners i USA och Japan.

Under en längre sjukskrivning för utmattningssyndrom fick Peter upp intresset för Functional Medicine som har hjälpt honom att bli frisk. Peter har utbildat sig hos Institute for Functional Medicine i USA och han vill nu hjälpa fler människor att ta kontroll över sin hälsa med hjälp av Functional Medicine.

Kaise-Marie Delden

Kaise-Marie Delden är ansvarig för verksamheten på kliniken på Kungsholmen i Stockholm. Hon svarar på alla frågor som inte rör den kliniska verksamheten och hjälper till vid provtagningen och med andra frågor. Hon arbetar även med generella verksamhetsutvecklingsfrågor.

Kaise har erfarenhet av marknadsföring både i Sverige och internationellt. De senaste 10 åren har hon bott i Förenade Arab Emiraten med familjen där hon har levt i ett väldigt multikulturellt samhälle.

I hela sitt liv har Kaise varit intresserad av hälsofrågor. Att få arbeta på FunMed tillsammans med kollegor som brinner för dessa frågor och möta patienter är oerhört tillfredställande.

Michèle Wilcox

Michèle är uppvuxen i Ithaca, New York. Musikstudierna på Royal College of Music i London förde henne ett steg närmare Sverige. Hon kom till Folkoperans orkester i Stockholm 1991. Efter många år som orkesterviolinist skolade hon om sig till sjuksköterska och tog sin examen 2003 på Röda Korsets Högskola.

Ohälsa i olika former har hon sett på en geriatrisk akutavdelning, en geriatrisk akutmottagning, S:t Görans akutmottagning, en vårdcentral och hos en öron-näsa-halsspecialist. Hos FunMed är Michèle ansvarig för blodprovstagningen i Stockholm. De dagarna hon inte är på FunMed finns hon på Medicinmottagningen vid Sophiahemmet sjukhus.