Olika roller på FunMed

För att lyckas med din hälsoresa behöver du stöd av flera olika yrkeskategorier med specifika kompetenser.

Hälsocoach

Hälsocoachen finns där för dig för att stötta dig i att lyckas med de förändringar du behöver göra. Hon/han kan ge konkreta råd och tips på de problem du möter i din förändring; det kan vara både emotionellt och praktiskt.

Läkare

Våra kunniga läkare har lång erfarenhet inom vården och har alla vidareutbildat sig inom funktionsmedicin. De är experter i att tolka dina provsvar och optimera just din biokemi.

Sjuksköterska

Vid provtagningen möter du vår sjuksköterska som går genom alla proverna med dig och tar de blodprover som är överenskommet med din läkare.

Patientsupport

I receptionen möter du vår admin-personal. Vi finns här för att stötta dig genom din resa. Du kan kontakta receptionen via mail eller telefon för att ställa frågor eller boka om tider.