En resa mot bättre hälsa

Inom ett FunMed program ger vi våra patienter makten över sin egen hälsa och möjlighet att utveckla sin hälsa över tid och i många fall bota vad som betecknas som kroniska tillstånd, minska eller helt undvika medicinering, leva längre och friskare. Låter det för bra för att vara sant. Det är sant men det är en resa för det finns inget trollspö vi kan dela ut.  

Som vi beskriver under sidan Om funktionsmedicin så har vi ett individuellt och holistiskt perspektiv baserat på fakta. Vi gissar inte utan i stället mäter och utför omfattande labbtester för att ta reda på grundorsaken till dina symtom och eventuella sjukdomar i syfte att ge dig verktygen för att din kropp ska kunna läka sig själv. Vilket den oftast kan givet att vi ger kroppen rätt förutsättningar.  

Våra kroppar strävar nämligen alltid efter balans och så kallade livsstilssjukdomar botas oftast bäst med förändringar i den livsstil som tog oss till ett sjukdomstillstånd. Det intressanta är man ofta benämner dem som kroniska, dvs man kan inte bota sjukdomen utan man från den punkt man har fått diagnosen, så får man leva med dem resten av sitt liv och endast minska symtomen med hjälp av medicinering. Detta är inte sant, många kroniska sjukdomstillstånd går alldeles utmärkt att reversera och när man gör det leder i samtliga fall till högre livskvalitet och längre liv. Låt oss beskriva hur du kan öka livskvalitet och leva längre.  

Boka
1

Hälsoenkät

Resan startar alltid med att patienten svarar på vår omfattande enkät och berättar sin sjukdomshistoria.  

2

Läkarens inläsning

Läkaren läser in sig på svaren i din enkät och utifrån den erfarenhet läkaren har kan hen bilda sig en första uppfattning om var patientens utmaningar ligger.  

3

Nybesök

Under nybesöket (90 min) gör vi en grundlig genomgång av din hälsostatus i form av din berättelse, synliga avvikelser såsom, hud, naglar, hår, slemhinnor, vikt mm. Tillsammans utgör detta grunden för den arbetshypotes som vi tillsammans med patienten upprättar. I detta möte bestäms även om det finns tester som kan tas bort eller bör adderas.  

4

Provtagning 

Labbtesterna är en kombination av blodprover, urin, avföring och utandningsprover och tas vid ett överenskommet tillfälle mellan läkaren och patienten. Vanligen två veckor efter nybesöket. 

5

Analys 

De samlade resultaten av dina labbtester kommer in ca 4-5 veckor efter inlämningen och snarast efter det genomför din läkare analys av alla mätvärden för att detaljera en behandlingsplan.  

6

Case Review

Under FunMeds Case Review (75 min), går vi tillsammans med patienten, noga igenom alla de fynd vi har gjort, vad de innebär och hur man kan åtgärda dem. Därefter ger vi rekommendationer hur du som patient på bästa sätt kan utveckla din hälsa. Vi ger dig helt enkelt verktygen att reparera eller finjustera den. Under slutet av mötet bestäms om någon form av coachning behövs för att utföra livsstilsförändringar som har diskuterats och eventuella återbesök bokas hos läkaren.    

7

Återbesök

Vanligen bokas återbesök, ca 3 månader efter ovan case review. Under återbesöket diskuteras hur patienten mår, utveckling sedan sist och man bestämmer om något behöver testas om för att se utvecklingen.