Symtom som FunMed behandlar 

Vi använder den funktionsmedicinska metodiken på ett brett spektrum av symtom och sjukdomstillstånd. Det gemensamma för många av dessa är att den traditionella medicinen syftar till att trycka ned symtomen, medan vi letar efter grundorsaken till dina symtom och vill eliminera dem.  

FunMed ger dig helt enkelt verktygen för att din kropp ska kunna självläka. Så här kan vi stödja vitala funktioner i din kropp.  

Vill du optimera din hjärna?

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Det är istället ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välmående. Trötthet kan bero på näringsbrister som järn eller B-vitaminer men även på kronisk stress, sömnbrist eller nedsatt sköldkörtelfunktion. Men den verkliga grundorsaken sitter ofta i mage och tarmar och leder till födoämnesintoleranser, störd absorption av essentiella näringsämnen och skapar inflammation och hjärndimma. Sanningen är att det är kunskapen om magtarmkanalen och tarmfloran som FunMeds läkare använder för att få toppsnurr på din hjärna. 

Blir du ofta sjuk?

Frekventa förkylningar och infektioner kan bero på att immunförsvaret är överlastat eller försvagat. Det kan handla om kronisk stress, för lite sömn, brist på tex A- och D-vitamin, zink och magnesium. Allt detta kan FunMeds läkare mäta och åtgärda.

Har du nått din fulla potential?

För att din kropp och hjärna skall fungera på högsta nivå, både fysiskt och mentalt, krävs att varje liten biokemisk reaktion i kroppens maskineri har tillräckligt med näringsämnen. Hos våra funktionsmedicinska läkare får du lämna urinprov där de mäter många olika organiska syror som berättar huruvida något i kroppens kemi är i obalans. Läkarna är tränade i att hitta en mängd olika näringsbrister eller tecken till oxidativ stress och inflammation. I blodprov mäter de glutation, kroppens viktigaste antioxidant och Q10 som är viktigt för mitokondriernas energiproduktion. Det är genom denna unikt breda analys av ditt inre som våra läkare kan hjälpa dig att uppnå en funktionsnivå du kanske inte visste är möjlig. 

Har du en krånglande mage?

Problem med magen är förödande för välmående och hälsa. Därför utreder FunMeds läkare alltid magtarmkanalens funktioner på djupet. Dålig matsmältning, gaser, uppblåsthet och oregelbundna toalettvanor beror ofta på överväxt av bakterier eller svamp i tunntarmen (SIBO eller SIFO) eller på så kallad ”läckande tarm”. Magproblemen kan i sin tur leda till inflammation, näringsbrister och andra fysiska symptom och på sikt orsaka allvarliga sjukdomstillstånd. 

Exempel på sjukdomstillstånd och symtom vi behandlar

Astma
ADD
Blodfettsrubbningar, förhöjt kolesterol
Eksem
Hashimotos sjukdom
Hormonrubbningar 
Hjärndimma 
IBD
Crohns 
Kronisk värk
Mag-tarmbesvär
Metyleringsbrister, MTHFR mm
Optimering av mental och fysisk prestationsförmåga
Psykiska besvär
Sköldkörtelrubbningar
Utbrändhet

Allergier
ADHD
Depression
Förtida åldrande
Hjärt-kärlsjukdomar
Hypotyreos
Högt blodtryck
IBS
Läckande tarm
Kognitiva störningar
Metabolt syndrom
Migrän och huvudvärk
Oro
Rosacea
Stress
Urtikaria

Acne
Autoimmuna sjukdomar
Diabetes typ 2
Gastrit
Hudbesvär
Hälsosamt åldrande
Inflammatoriska tillstånd
Kronisk bihåleinflammation
ME/CFS
Ledbesvär
Pre-diabetes, insulinresistens
Närings- och kostråd
Psoriasis
SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)
Ulcerös Kolit
Ångest