Brainfog, hjärndimma och mental trötthet

Vad är hjärndimma? 

Brainfog eller hjärndimma är inte en definierad medicinsk diagnos utan snarare ett symptom som uppkommer till följd av andra medicinska problem. Det finns ingen exakt definition av brainfog men symptomen brukar innefatta: 

 • Nedsatt minne 
 • Nedsatt koncentrationsförmåga 
 • Nedsatt mental klarhet 
 • Oförmåga att fokusera

Hjärndimma är som de flesta medicinska tillstånd ett spektrum vilket innebär att symptomen kan variera i svårighetsgrad och intensitet mellan individer och över tidsperioder. Hur vet du då att du har brainfog? De flesta som har uttalad brainfog känner ofta av en tydlig försämring av sin mentala kapacitet jämfört med tidigare perioder i livet. Denna försämring kan vara kronisk eller utlösas av specifika triggers som t.ex. stress eller specifika livsmedel. Men även om du bara känt dig lite “slö i huvudet” under en längre period så är det viktigt att komma ihåg att hjärnan är människans viktigaste verktyg och en biologisk maskin som beror av din hälsa precis som t.ex. njurarna eller hjärtat. Att optimera hur din hjärna fungerar bör därför vara högt prioriterat och kan göras genom att förbättra andra faktorer kopplade till din hälsa. Ett exempel på en faktor kopplad till hur väl din hjärna fungerar äv insulinresistens, vilket innebär att hormonet insulin inte släpper in socker i cellerna lika effektivt som det borde (förenklat, insulin har många funktioner). Detta innebär att metabolismen (energiproduktionen) i hjärncellerna minskar vilket i sin tur innebär att du måste äta väldigt tätt för att hålla din energi uppe och har problem att fokusera så fort det går för långt mellan måltider. Detta är dock bara en av många faktorer som sannolikt kan bidra till hjärndimma/brainfog.  

Vad orsakar hjärndimma? 

Det finns sannolikt många anledningar till hjärndimma. Några av de viktigaste innefattar sannolikt: 

 • Stress: Långvarig stress har negativa effekter på hjärnan och har även sannolikt visats kunna skada en del av hjärnan kallad hippocampus, vilken är kopplad till minne.  
 • Näringsbrister: Framförallt vitamin B12 har en stark koppling till nervsystemet. Brist är vanlig framförallt hos vegetarianer och veganer.  
 • Dålig sömn: Sömn är nödvändigt för att hjärnan skall kunna återhämta sig. Studier visar bl. a att en natts dålig sömn leder till ökad ansamling av s.k. tau-protein vilken används som en klinisk markör för alzhermiers sjukdom. Sömnstörningar är också kopplade till diverse psykiska sjukdomar. Kontentan är helt enkelt att högkvalitativ sömn är absolut nödvändigt för att din hjärna skall fungera på topp.  
 • Livsmedelsöverkänsligheter: Överkänslighet mot diverse livsmedel och tillsatser kan sannolikt spela en roll i hur din hjärna fungerar.
 • Obalanserade hormoner: Hormonella förändringar kan sannolikt bidra till brain fog.  
 • Anemi: Anemi (blodbrist) leder till sämre syretransport i kroppen och allmän trötthet. Anemi är oftast orsakat av järnbrist men kan också vara kopplat till B-vitaminbrist och kronisk inflammation.  
 • Insulinresistens och övervikt: Kopplingen mellan insulinresistens och kognitiv nedsättning samt alzheimers sjukdom bör idag anses som starkt. Det är utan tvekan fallet att en effektiv metabolism är nödvändig för att din hjärna skall fungera både kort och långsiktigt. Vissa forskare går så pass långt att det kallar alzheimers sjukdom för diabetes typ 3. Det finns även studier som visar att den inflammation som är associerad med övervikt kan påverka hjärnan negativt.  
 • En balanserad tarmflora: Att det finns en koppling mellan tarmflora och kognition är vetenskapligt belagt. Exakt hur en “bra tarmflora” ser ut är dock något som forskarna fortfarande är oense om.  

Funktionsmedicinsk behandling av hjärndimma

Funktionsmedicin bygger på att identifiera underliggande orsaker till sjukdom och behandla dessa. Vid brainfog/hjärndimma består första steget helt enkelt i att identifiera vilka underliggande orsaker som kan orsaka denna hos just dig. Dessa orsaker kan skilja sig mellan individer och utreds dels genom frågor och undersökningar men framförallt genom en djupgående biokemisk analys av din metabolism, tarmflora (screening för eventuella patogener) och för potentiella näringsbrister. När problem identifierats så kan dessa åtgärdas med hjälp av både livsstilsförändringar och diverse tillskott. Tanken ligger i att optimera underliggande biologiska processer för att ge kroppen bästa möjlighet att fungera som det är tänkt från början.  

 • Wiedenmayer, C., Bansal, R., Anderson, G., Zhu, H., Amat, J., Whiteman, R. and Peterson, B., 2006. Cortisol Levels and Hippocampus Volumes in Healthy Preadolescent Children. Biological Psychiatry, 60(8), pp.856-861.
 • Kim, E., Pellman, B. and Kim, J., 2015. Stress effects on the hippocampus: a critical reviewLearning & Memory, 22(9), pp.411-416.
 • Kong, S., Park, Y., Lee, J., Cho, N. and Moon, M., 2018. Insulin Resistance is Associated with Cognitive Decline Among Older Koreans with Normal Baseline Cognitive Function: A Prospective Community-Based Cohort StudyScientific Reports, 8(1).
 • Lutski, M., Weinstein, G., Goldbourt, U. and Tanne, D., 2017. Insulin Resistance and Future Cognitive Performance and Cognitive Decline in Elderly Patients with Cardiovascular DiseaseJournal of Alzheimer’s Disease, 57(2), pp.633-643.
 • Ekblad, L., Rinne, J., Puukka, P., Laine, H., Ahtiluoto, S., Sulkava, R., Viitanen, M. and Jula, A., 2017. Insulin Resistance Predicts Cognitive Decline: An 11-Year Follow-up of a Nationally Representative Adult Population Sample. Diabetes Care 2017;40:751–758. Diabetes Care, 40(9), pp.e136-e136.
 • Barthelemy, N., Liu, H., Bateman, R. and Lucey, B., 2019. F2-08-03: EFFECT OF SLEEP ON CSF TAU AND P-TAU. Alzheimer’s & Dementia, 15, pp.P529-P530.
 • Bercik, P., Collins, S. and Verdu, E., 2012. Microbes and the gut-brain axisNeurogastroenterology & Motility, 24(5), pp.405-413.
 • Schaafsma, M., Homewood, J. and Taylor, A., 2009. Subjective cognitive complaints at menopause associated with declines in performance of verbal memory and attentional processesClimacteric, pp.1-15.
 • Moore, E., Mander, A., Ames, D., Carne, R., Sanders, K. and Watters, D., 2012. Cognitive impairment and vitamin B12: a review. International Psychogeriatrics, 24(4), pp.541-556.
 • Miller, A. and Spencer, S., 2014. Obesity and neuroinflammation: A pathway to cognitive impairment. Brain, Behavior, and Immunity, 42, pp.10-21. 

Läs mer

Till höger hittar du intressanta länkar för dig som redan är eller överväger att bli patient.