Hypotyreos

Vad är hypotyreos?  

Hypotyreos, eller underaktivitet i sköldkörteln, innebär att sköldkörteln (tyroidea) inte producerar tillräckliga mängder av sköldskörtelhormonen T3 och T4. Tillståndet kan ha många orsaker men är i västvärlden oftast orsakat av ett autoimmunt tillstånd kallat Hashimotos sjukdom eller kronisk lymfocytär tyreoidit. Autoimmunitet innebär att kroppens immunförsvar attackerar sin egen vävnad, i detta fallet tyroidea. T3 och T4 är viktiga för kroppens metabolism och brist på dessa innebär symptom som trötthet, depression, förstoppning, håravfall, låg puls, låg mental energi och frusenhetAutoimmunitet kan också leda till motsatsen, hypertyreos, när för mycket tyreoideahormon produceras vilket ger symptom som skakningar, hjärtklappning och diarré, detta tillstånd kallas Graves sjukdom. Hypotyreos drabbar ca 2-3% av av alla kvinnor och debuterar oftast  i medelåldern, tillståndet drabbar även män men är 5-10 ggr mindre vanligt 

Funktionsmedicinsk behandling 

I den konventionella vården behandlas underfunktion i sköldkörteln genom att substituera med de sköldkörtelhormon som saknas, oftast T4.  Detta är för många en bra symptomlindrande behandling men adresserar inte på något sätt den underliggande autoimmuniteten som driver sjukdomen 

I funktionsmedicin ligger fokus på att hitta och åtgärda grundorsaken/grundorsakerna till varför sköldkörteln inte fungerar som den ska. Dessa kan bl. a innefatta:  

 • Dysbios/Bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO) 
 • Läckande tarm  
 • Näringsbrister  
 • Stress 
 • Ohälsosamma sömnvanor 
 • Födoämnesintoleranser  

Tanken ligger helt enkelt i att optimera underliggande biologiska processer och ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att fungera som den ska. En viktig del av detta är att se till att magtarmkanalen fungerar då det sannolikt finns en stark koppling mellan en frisk tarmbarriär och autoimmunitet.  

Funktionsmedicinsk behandling motsätter sig inte konventionell behandling med hormonsubstitut men är ett bra sätt att verkligen ta tag i grundorsaken till ohälsa istället för att enbart behandla symptomen. Forskningen visar också allt tydligare hur starka kopplingarna mellan kost, livsstil och hälsa är. En studie från 2019 visar t.ex. att kost- livsstilsförändringar (på bara 10 veckor) signifikant kan förbättra livskvaliteten samt minska inflammationsparametrar hos kvinnor med hypotyreos.  

FunMed söker du underliggande orsakerna till symptom och behandlar hypotyreos enligt en funktionsmedicinsk process. Läs mer om våra paket och boka.

Hypotyreos

Blodprover och diagnostik 

Diagnosen hypotyreos sätts genom att mäta tyroidea-stimulerande-hormon (TSH) som produceras av hypofysen. Oftast kompletteras detta prov med värden för sköldkörtelhormonen T3 och T4 för säkerställa diagnosen och utreda svårighetsgraden.  

TSH: Högt TSH i kombination med hypotyroida symptom talar om att hypofysen gör sitt yttersta för att ”säga till” tyroidea att producera mer hormoner, utan att få svar. Ett högt TSH talar därför i de flesta fall för hypotyreos.  

T3/T4: Låga mängder av fritt T3 och T4 (sköldkörtelhormon) ses vid hypotyreos och är orsaken till symptomen. Ett högt TSH i kombination ett normalt, eller på gränsen till lågt T4 kallas ofta för subklinisk hypotyreos. 

TPO-antikroppar: Vid Hashimotos sjukdom ses ofta, men långt ifrån alltid, förhöjda TPO-antikroppar.  

Källor 

 • Olivius, C., 2020.?Hypotyreos. [online] Internetmedicin.se. Available at: <https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=702> [Accessed 3 June 2020].
 • Douglas, S., 2020.?Uptodate. [online] Uptodate.com. Available at: <https://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-and-screening-for-hypothyroidism-in-nonpregnant-adults?search=hypothyroidism&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H4> [Accessed 3 June 2020].
 • Abbott, R., Sadowski, A. and Alt, A., 2019. Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet as Part of a Multi-disciplinary, Supported Lifestyle Intervention for Hashimoto’s Thyroiditis.?Cureus,.
 • Kucukemre Aydin, B., Yildiz, M. and Akgun, A., 2020. Children with Hashimoto’s Thyroiditis Have Increased Intestinal Permeability: Results of a Pilot Study.?Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 0(0), pp.0-0.
 • Lerner, A. and Matthias, T., 2015. Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives explain the rising incidence of autoimmune disease.?Autoimmunity Reviews, 14(6), pp.479-489.

Läs mer

Till höger hittar du intressanta länkar för dig som redan är eller överväger att bli patient.