Migrän

Vad är migrän? 

Migrän är en kronisk sjukdom som ger återkommande episoder av huvudvärk. Hur länge anfallen varar och hur intensiva de är varierar. Symptomen under ett migränanfall kan variera, både inom och mellan individer, men innefattar generellt pulserande huvudvärk (ofta ensidig) samt ljus- och ljudkänslighet. Mellan anfallen är personer med migrän generellt symptomfria. Vissa har en lättare sjukdomsbild med bara ett eller par anfall per år medan migrän för andra är en mycket jobbig sjukdom som påverkar livskvaliteten markant. Migrän drabbar ca 15% av befolkningen och i större utsträckning kvinnor än män. Givet den höga förekomsten och den potentiellt stora inskränkningen av livskvalitet har migrän rankats som en av de absolut viktigaste orsakerna till minskad livskvalitet hos personer under 50.  

 Det finns definitivt en viss ärftlig komponent av migrän men det är också många andra faktorer som påverkar vem som utvecklar sjukdomen vilket innebär att det finns mycket att jobba med för att må bättre och minska sina symptom.  

 

Ett migränanfall 

Migränanfall delas upp i flera olika faser men långt ifrån alla upplever samtliga faserDen s.k. prodromalfasen upplevs av ca 70% av alla patienter och varar i mellan 2 till 48 timmar. I denna fas upplevs en rad varierande symptom som kan innefatta allt från trötthet, illamående, hyperaktivitet, törst, hunger samt flera andra symptom. Efter prodromalfasen kommer aurafasen som generellt varar i högst en timme. Denna fas kan ses som inledningen på anfallet och innebär olika symptom hos olika individer. Vanliga symptom är att se lysande punkter eller zig-zag mönster men vissa  upplever även domningar och talsvårigheter. Ca 10% av alla med migrän upplever alltid aura innan ett anfall medan ca 30% upplever fasen ibland. I huvudvärksfasen upplevs, som namnet så pedagogiskt indikerar, huvudvärk. Denna utvecklas ofta succesivt från en molande värk till en skarp smärta. Huvudvärken är oftast ensidig men behöver inte vara det. För strax över 65% av personer med migrän utgör huvudvärksfasen början på anfallet, dvs migränen inleds med huvudvärk. Under återhämtningsfasen, den sista fasen, minskar symptomen succesivt för att till sist försvinna helt.  

Underliggande orsaker och åtgärder 

Det finns sannolikt många underliggande orsaker till migrän. Även om de exakta patofysiologiska mekanismerna inte är helt klara så finns det goda kandidater som högst sannolikt bidrar till sjukdomsbilden. 

Mitokondriell dysfunktion 

Att migrän är kopplat till energimetabolismen i hjärnan är något som nu är mycket tydligt. Flera biokemiska, morfologiska och radiologiska studier har visat att det ofta råder en generell energibrist i hjärnan kopplad till mitokondriell dysfunktion vid migrän. Teorin säger förenklat att när hjärnans energibehov ökar över en viss nivå skapas metaboliska och biokemiska förutsättningar för en migränattack. Att det blir problem när hjärnans energimetabolism inte fungerar som den ska är inte förvånande då hjärnan är ett mycket energikrävande organ. Kontentan av forskningen är att det är mycket viktigt att på alla sätt det går stötta mitokondriell funktion hos migränpatienter för att minska frekvensen av och intensiteten hos attacker.  

Hur stöttar man mitokondriell funktion? Till att börja med måste alla näringsämnen som behövs för energimetabolism finnas tillgängliga. Studier visar att riboflavin, magnesium och Coenzym Q10 har effekt på antal migränattacker och deras intensitet. För att få riktigt bra effekt krävs dock troligen att doserna personaliseras och att det används rätt typ av tillskott. T.ex. så har de flesta coenzym Q10 tillskott på marknaden idag väldigt dålig biotillgänglighet (dvs att de inte når dit de ska i kroppen). Det finns även många andra tillskott som kan vara aktuella för att behandla migrän, t.ex. quercetin som troligen stimulerar mitokondriell biogenes.  

Det finns data som tyder på att en ketogen kost där så kallade ketonkroppar bildas kan vara en effektiv strategi för att behandla migrän. Studierna är inte konklusiva och mer forskning behövs men rent mekanistiskt är detta logiskt då ketonkroppar utgör ett alternativt bränsle för hjärnceller. Om neuron i hjärnan har svårt att utnyttja glukos så kan ketoner vara ett sätt att komma runt detta samtidigt som det har många andra positiva effekter.  

Inflammation 

Migrän är kopplat till inflammation och inflammatoriska tillstånd. En viktig strategi för att behandla migrän är därför att åtgärda de underliggande orsakerna till inflammationInom funktionsmedicin handlar det inte om att ta läkemedel som hämmar immunförsvaret (även om dessa också kan vara värdefulla) utan om att hitta grundorsaken till varför inflammation uppkommer. Ett exempel på en källa till inflammation är autoimmuna processer i kroppen. Dessa kan bland annat drivas av en dåligt fungerande tarmvägg som släpper igenom fel saker in i blodbanan och/eller överkänslighet mot vissa födoämnen som triggar igång immunförsvaret.  

En annan viktig källa till inflammation är övervikt då fetma leder till en ökad utsöndring av inflammatoriska ämnen i kroppen 

Allergener, livsmedelsöverkänslighet och stress 

Att det finns livsmedel som kan trigga migränattacker är nog något som många känner till. Exempel på dessa är choklad och alkoholEn strategi är därför at identifiera vilka livsmedel som är värst för en viss person och sen undvika dessa. I övrigt finns det även andra livsmedelsöverkänsligheter som kan driva inflammation i kroppen. Genom att identifiera överkänsligheter och potentiella allergener kan man därmed minska inflammation i kroppen. 

En annan möjlig migräntrigger är histamin, ett ämne som finns i en lång rad livsmedel i olika mängd. Både studier och anekdotisk evidens tyder på att histamin kan vara en potentiell trigger hos vissa personer med histaminöverkänslighet. Det krävs mer forskning för att tydligt visa detta (även om tidiga studier är lovande) men anekdotiskt är histamin en mycket viktig faktor för många personer. De exakta mekanismerna för hur histamin är kopplat till migrän är inte kända men det finns goda teorier. Det ska också tilläggas att många kända migräntriggers innehåller höga mängder av histamin eller ämnen som frisätter histamin.  

Psykisk stress har också en känd koppling till migrän och att minska stressnivån i sitt liv har även många andra positiva effekter.  

Funktionsmedicinsk behandling 

Funktionsmedicinsk behandling fokuserar på de underliggande orsakerna till sjukdom vilka innefattar de ovan beskrivna men även många andra. Genom att adressera dessa och ge kroppen bästa möjlighet att fungera som det var tänkt kan många sjukdomar och tillstånd behandlas. Processen innefattar ett mycket omfattande provpaket i kombination med anamnes och kliniska undersökningar. Baserat på resultaten från dessa skapaFunMeds läkare ett personaliserat protokoll vilket kan innefatta kost- och livsstilsförändringar, tillskott och ibland mediciner om det behövs. Alla FunMeds läkare är legitimerade samt har genomgått ytterligare utbildning inom funktionsmedicin.  

Källor 

  • Cevoli, S., Favoni, V. and Cortelli, P., 2019. Energy Metabolism Impairment in MigraineCurrent Medicinal Chemistry, 26(34), pp.6253-6260. 
  • Colombo, B., Saraceno, L. and Comi, G., 2014. Riboflavin and migraine: the bridge over troubled mitochondriaNeurological Sciences, 35(S1), pp.141-144. 
  • Lodi, R., Iotti, S., Cortelli, P., Pierangeli, G., Cevoli, S., Clementi, V., Soriani, S., Montagna, P. and Barbiroli, B., 2001. Deficient energy metabolism is associated with low free magnesium in the brains of patients with migraine and cluster headacheBrain Research Bulletin, 54(4), pp.437-441. 
  • Markley, H., 2012. CoEnzyme Q10 and Riboflavin: The Mitochondrial Connection. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 52, pp.81-87. 
  • Montagna, P., 1995. Magnetic Resonance Spectroscopy in MigraineCephalalgia, 15(4), pp.323-327. 
  • Gaul, C., Diener, H. and Danesch, U., 2015. Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin, magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial. The Journal of Headache and Pain, 16(1). 
  • Barbanti, P., Fofi, L., Aurilia, C., Egeo, G. and Caprio, M., 2017. Ketogenic diet in migrainerationalefindings and perspectivesNeurological Sciences, 38(S1), pp.111-115. 
  • GBD 2016 Headache Collaborators. Global, regional and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2018;17(11):954-976. 
  • Razeghi Jahromi S, Ghorbank Z, Martelletti P, Lampl C, Togha M. Association of diet and headacheHeadache Pain. 2019;20(1):106. 

 

Läs mer

Till höger hittar du intressanta länkar för dig som redan är eller överväger att bli patient.