Prispolicy & betalning

Prispolicy

FunMed AB är en privat mottagning som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället.

Att arbeta inom området Functional Medicine/Funktionsmedicin skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Utbildningen sker under loppet av flera år i USA och bekostas helt på egen hand utan subventioner. Vi arbetar hårt för att hänga med i kunskapsutvecklingen och kunna erbjuda bästa möjliga service.

Denna typ av hälsovård är tidskrävande och som doktor utvärderar man funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden, vilket kan kännas svårt i ett land som Sverige där man inte är van att betala för sjukvård. Våra patienter brukar dock ha inställningen att detta inte är en kostnad utan en investering, med livslånga konsekvenser – för hälsa och välmående. Alla våra patienter lär sig mycket om sig själva.

Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi på FunMed jobbar därför hårt för att sprida vår typ av Funktionsmedicin inom Sverige. Detta kräver tid och pengar. Dr Martin tar ut minimal lön. All eventuell vinst återinvesteras istället direkt i FunMed med målet att så snabbt som möjligt öppna fler Funktionsmedicinska läkarmottagningar i hela landet.

Om taxa och kostnader

 1. Första läkarbesöket (”Nybesök”) tar ca 75 min och kostar 6400 SEK (sjukvård är ej momsbelagt). Nybesöket innebär en inledande konsultation med Dr Peter Martin. Förvänta dig ett ca 75 minuter långt besök där du blir undersökt och där vi grundligt går igenom dina besvär, samlar mer information, sammanfattar och skapar en grundplanering för fortsatt arbete tillsammans. Du får en preliminär behandlingsplan och vi enas om vilka provtagningar du skall göra och när. I priset ingår doktorns omfattande arbete med förberedelser samt analys, dokumentation och sammanfattning efter besöket.
 2. Andra besöket (”Case review”) tar 75 min och kostar 4900 SEK. Doktorn har före besöket sammanställt dina provsvar och förklarar under besöket sin bedömning av resultaten. Vi enas om en behandlingsplan och eventuella nya provtagningar baserat på all ny information.
 3. ”Återbesök 40 min” kostar 1900 SEK. Bokas vid besöken på mottagningen eller online och tar ca 40 min. Ibland krävs längre tid och då har vi ett ”Återbesök 60 min” tex vid genomgång av större mängd provsvar/labrapport.  Detta tar ca 60 min och kostar 2400 SEK. 
 4. Telefontid (bokas online; OBS! endast för befintliga patienter), kostar 400 SEK för 15 minuter.
 5. Kostnader för provtagning på provtagningscentral eller hos sköterska tillkommer och kan kosta ca 80 – 400 SEK (beroende på prov och ställe) plus kostnad för laboratorieanalyser och transportkostnad (vanlig post eller DHL). En del standardanalyser görs på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat krävs dessutom att vi använder oss av de bästa ackrediterade labben som gör analyser inom Functional Medicine-området och dessa finns utomlands. Inga prover tas utan att patienten accepterat kostnaden i förväg. Vi debiterar också kostnader för vanligt porto när vi skickar provtagningskit till patienter.
 6. I de flesta fall kommer det i patientens individuellla program att rekommenderas specifika kosttillskott för att återställa kroppens funktioner och påskynda läkningen. Vi diskuterar oss fram till vad vi prioriterar efter vad som passar din budget, men du bör veta att utgifter för kosttillskott tillkommer (12% moms på kosttillskott).
 7. De flesta patienter som kommer till FunMed väljer att ta prover för ca 15000 – 20000 SEK. ”Test, don’t guess!” är vår devis.
 8. Förskrivning av läkemedel på recept kostar 120 SEK.
 9. Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 1800 SEK/timme.
 10. I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan doktorn behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Betalningsalternativ

 1. Huvudalternativet är att du använder betalkort (Visa eller MasterCard) eller faktura som skickas till din email. Betalningsvillkor i förekommande fall inom 10 dagar. I det fall betalningen gäller provtagning utomlands skall fakturan vara betalad innan proverna sänds.