Prispolicy & betalning

Prispolicy

FunMed är en franchisekedja av privata läkarmottagningar. Våra vårdgivare har ej avtal med landstinget.  Du betalar därför själv för våra tjänster.

Om taxa och kostnader

Grundpaket: Totalt kostar Nybesök, provtagning FunMed BAS och Case Review 34 900 SEK.

Samtliga besök och telefontider kan endast bokas av inskrivna patienter

Återbesök 40 min kostar 2200 SEK. Bokas vid besöken på mottagningen eller online.

Telefontid 15 min (bokas online; OBS! endast för befintliga patienter), kostar 550 SEK. Endast för kortare avstämning och för att få svar på enstaka frågor.

Vid eventuell uppföljande provtagning:
Kostnader för blodprovtagning på provtagningscentral eller hos FunMeds sköterska tillkommer och kan uppgå till 100 – 500 SEK (beroende på prov och ställe)
Kostnad för uppföljande labtester enligt gällande prislista.
Transportkostnad (vanlig post eller DHL) för dina uppföljande labprover.
Kostnad för porto tillkommer när vi skickar provtagningskit eller provsvar till patient.

Utgifter för kosttillskott tillkommer

Förskrivning av läkemedel på recept kostar 150 SEK per gång.

Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 2400 SEK/timme.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan doktorn behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Betalning

Fakturor skickas till din mejladress.

Betalningsvillkor inom 10 dagar.