Prispolicy & betalning

Prispolicy

FunMed AB är en privat mottagning som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället.

Att arbeta inom området Functional Medicine/Funktionsmedicin skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Utbildningen sker under loppet av flera år dels i Sverige (www.fmvu.se), dels i USA och bekostas helt på egen hand utan subventioner. Vi arbetar hårt för att hänga med i kunskapsutvecklingen och kunna erbjuda bästa möjliga service.

Denna typ av hälsovård är tidskrävande och som doktor utvärderar man funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden, vilket kan kännas svårt i ett land som Sverige där man inte är van att betala för sjukvård. Våra patienter brukar dock ha inställningen att detta inte är en kostnad utan en investering, med livslånga konsekvenser – för hälsa och välmående. Alla våra patienter lär sig mycket om sig själva.

Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi på FunMed jobbar därför hårt för att sprida vår typ av Funktionsmedicin inom Sverige. Detta kräver tid och pengar. All eventuell vinst återinvesteras direkt i FunMed med målet att så snabbt som möjligt öppna fler Funktionsmedicinska läkarmottagningar i hela landet.

Om taxa och kostnader

 OBS! Nya priser efter midsommar 2019!

 1. ”Nybesök 75 min” innebär en grundlig genomgång av din situation. Du svarar på 300 frågor i online-formulär. FunMeds läkare läser och sammanfattar dina svar innan ert möte, där det också ingår en grundlig kroppslig undersökning. Ni planerar vilka prover du skall ta och du får en kortfattad preliminär behandlingsplan. ”Nybesök 75 min” kostar 7400 SEK,och inkluderar läkarens för- och efterarbete.
 2. Andra besöket (”Case review”) tar 75 min och kostar 5900 SEK. Doktorn har före besöket sammanställt alla dina provsvar och förklarar under besöket sin bedömning av resultaten. Ni enas om en behandlingsplan och eventuella nya provtagningar baserat på all ny information.
 3. ”Återbesök 40 min” kostar 2200 SEK. Bokas vid besöken på mottagningen eller online och tar ca 40 min. Ibland krävs längre tid och då har vi ett ”Återbesök 60 min” tex vid genomgång av större mängd provsvar/labrapport.  Detta tar ca 60 min och kostar 3000 SEK. 
 4. Telefontid (bokas online; OBS! endast för befintliga patienter), kostar 550 SEK för 15 minuter. Endast för kortare avstämning och för att få svar på enstaka frågor.
 5. Kostnader för provtagning på provtagningscentral eller hos sköterska tillkommer och kan kosta ca 100 – 500 SEK (beroende på prov och ställe) plus kostnad för laboratorieanalyser och transportkostnad (vanlig post eller DHL). En del standardanalyser görs på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat krävs dessutom att vi använder oss av de bästa ackrediterade labben som gör analyser inom funktionsmedicin-området och dessa finns utomlands. Inga prover tas utan att patienten accepterat kostnaden i förväg. Vi debiterar också kostnader för vanligt porto när vi skickar provtagningskit till patienter.
 6. I de flesta fall kommer det i patientens individuellla program att rekommenderas specifika kosttillskott för att återställa kroppens funktioner och påskynda läkningen. Vi diskuterar oss fram till vad vi prioriterar efter vad som passar din budget, men du bör veta att utgifter för kosttillskott tillkommer (12% moms på kosttillskott).
 7. De flesta patienter som kommer till FunMed väljer att ta prover för ca 15000 – 20000 SEK. ”Test, don’t guess!” är vår devis.
 8. Förskrivning av läkemedel på recept kostar 150 SEK.
 9. Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 2400 SEK/timme.
 10. I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan doktorn behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Betalningsalternativ

 1. Huvudalternativet är att du får en faktura som skickas till din email. Betalningsvillkor i förekommande fall inom 10 dagar. I det fall betalningen gäller provtagning utomlands skall fakturan vara betalad innan proverna sänds.