Functional Medicine

söker och behandlar orsaken till dina besvär

Låt oss ta kontroll över din hälsa - tillsammans

Dr Peter Martin
leg läk, med dr

Functional Medicine

– kan återställa funktionen i dina organ

Ta kontroll över din hälsa

Boka tid hos FunMed!

Om oss

Vi är Göteborgs första läkarmottagning inom Functional Medicine. Välkommen att läsa om oss som arbetar på FunMed.

Functional Medicine

Inom Functional Medicine fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Vilka patienter?

Som utövare av Functional Medicine arbetar vi långsiktigt med en mängd olika ärenden.

Nyhetsbrev

I FunMeds Nyhetsbrev får du tips om hälsorelaterad information samt uppdateringar om mottagningens verksamhet.

Vill du bli patient?

Intag av nya patienter sker löpande allteftersom vi får tid.