Vanliga frågor

Är funktionsmedicin evidensbaserad?

Detta är en komplex fråga. Vi tror vi befinner oss i en brytningstid där vården kommer att svänga mer mot funktionsmedicinsk orsaksbehandling över de kommande tio åren. Det är ett paradigmskifte som sker och som få inom konventionella vården ännu har uppfattat och det kommer att bli mycket friktion när alltmer av det läkemedelsbaserade systemet byts ut mot ”root cause resolution”. I funktionsmedicin talar vi om att vi är evidensbaserade men inte evidensbegränsade. Vi är noga med att använda vetenskaplig evidens så långt det bara går, men måste också göra risk-nytta analyser och använda mindre studerade behandlingsmetoder för att få människor friska. Hur skall vi annars kunna utvidga medicinens område och hjälpa patienter på bästa sätt? Vi har svårt att se hur man kan förespråka bara EBM (evidensbaserad medicin) ens i konventionella sjukvården eftersom det i princip innebär att så fort du använder mer än ett läkemedel till en patient så har du gått utanför din evidensbas – det finns sällan studier på hur en kombination av läkemedel fungerar tillsammans. När man tänker efter så är det väldigt få saker ens i konventionell sjukvård som är verkligt evidensbaserade. Ett uppenbart problem är att behandlingsmetoderna ej heller är uttalat individanpassade eller åldersgrupps- eller könsanpassade. Det är mycket ”trial-and error” även i konventionell sjukvård.

Var hittar man tidningen Hälsa & Funktionsmedicin?

Hälsa & Funktionsmedicin är Sveriges ledande hälsotidning med specialfokus på närings- och funktionsmedicin. Hälsa & Funktionsmedicin har tidigare existerat som Funktionsmedicinsk Tidskrift i två år och dessförinnan Näringsmedicinsk tidskrift i över 20 år. Hälsa & Funktionsmedicin vill möta behovet av en tidning som fokuserar på funktionsmedicin nu när paradigmskiftet mot orsaksinriktad medicin har tagit fart på allvar.

Hälsa & Funktionsmedicin har en uttalat vetenskapsbaserat grund och riktar sig till en hälsomedveten målgrupp inklusive de som arbetar inom svensk friskvård och sjukvård.

Du hittar mer information och kan prenumerera på eller annonsera i Hälsa & Funktionsmedicin  HÄR

Tidningens värdegrunder finner du HÄR. 

 

 

 

Varför använder ni begreppet funktionsmedicin?

Begreppet Functional Medicine myntades i början av 1990-talet av Jeffrey Bland och är väl vedertaget i tex USA, Sydafrika och England. I Sverige använder vi ordet funktionsmedicin vilket inte skall förväxlas med Bild- och Funktionsmedicin, som är det moderna namnet på den specialitet inom medicinen som tidigare hette Röntgen. Vidare har en del kallat funktionsmedicin för ”funktionell medicin”, men vi tycker det är sämre pga tre orsaker. För det första betyder begreppet ”funktionell störning ” i medicinen att det handlar om symptom utan någon riktigt underliggande patologi – något vi inte vill bli förknippade med. För det andra är det just kroppens funktioner vi vill optimera, vilket beskrivs bra med begreppet funktionsmedicin men ej med ”funktionell medicin”. För det tredje är ”funktionell medicin” ett längre och otympligare uttryck. Därför använder vi på svenska begreppet funktionsmedicin.

Varför är funktionsmedicin så kostsamt?

Visst kan funktionsmedicin uppfattas som kostsamt. Vi är uppfostrade i ett samhälle där lägsta pris vinner i de flesta sammanhang som rör konsumtion. Men eftersom funktionsmedicin arbetar med att åtgärda själva grundorsakerna till ohälsa, tex biokemiska obalanser, obalans i tarmfloran (dysbios), toxiner, metyleringsproblem och näringsbrister, så kan resultatet bli en varaktig lösning av långvariga hälsoproblem. Det kan innebära att du som blivit hjälpt sänker dina kostnader för mediciner, sjukfrånvaro och nedsatt prestationsförmåga under lång tid framöver, samtidigt som du får en större förståelse för hur just din kropp fungerar. Detta ger dig större kontroll över hur du skall bete dig för att må väl. Det är värt att notera att de stora försäkringsbolagen är mycket intresserade av funktionsmedicin. De har långa tidsperspektiv och inser att det kan vara en bra affär att satsa 20 000 SEK på att utreda en patient mha funktionsmedicinska metoder idag, åtgärda grundproblemen till sjukdomen/symptomen och på så vis undvika utgifter på 100 000-tals kronor om 10-15 år för samma patient. Vad kostar en diabetespatient samhället? Vad skulle det kosta dig om du fick diabetes?

I dagsläget har funktionsmedicin inga subventioner från samhället och du måste därför stå för alla kostnader för läkarbesök, hälsocoach och provtagningar. Inte alla kommer att kunna eller vilja prioritera att lägga kanske 30-40 000 SEK på att förstå vad som pågår inne i den egna kroppen. Men vi tror att det som kan låta som en stor utgift idag istället kan upplevas som billigt om du slår ut kostnaden över den tid du har nytta av effekterna – vilket kan vara resten av ditt liv.

När kommer funktionsmedicin att finnas på vanliga vårdcentraler?

Vi är övertygade att funktionsmedicin kommer att bli en integrerad del av den offentliga sjukvården, därför att den är effektiv när det gäller att åtgärda komplexa hälsoproblem. MEN, det kommer att dröja 10-15 år innan vi sett denna förändring ske. Den främsta anledningen är att det handlar om ett paradigmskifte och sådana tar tid eftersom det inom det etablerade systemet finns motstånd mot förändring. Det rådande paradigmet är på engelska ”one ill – one pill”, dvs att mycket av sjukvårdsarbetet går ut på att inrätta dina hälsoproblem i en eller flera diagnoser och därefter ge dig rätt läkemedel för dessa diagnoser. I funktionsmedicin är man intresserad av dina symptom, men inte lika intresserad av att ställa diagnoser eller att ge dig läkemedel som skall trycka ner symptomen. I stället inriktar man sig på att förstå vilka underliggande kroppsliga processer (biokemi, stress, infektioner, näringsbrister, toxiner, etc) som lett fram till dina symptom. Behandlingen består i att på olika sätt stödja din egen läkningsförmåga och ta bort toxiner, stress och infektioner.  För att stötta sviktande biokemiska processer behöver man, åtminstone under en tid, ge rätt doser av just de specifika vitaminer, mineraler, fettsyror mm som just du har brist på. Det sistnämnda bidrar också till att paradigmskiftet kommer att ta tid, eftersom svenska läkare fått mycket lite utbildning inom Näringslära. Det kommer att ta tid att utbilda läkarkåren inom detta viktiga, men komplexa ämne. Man kan hoppas att Sverige kan följa efter USA, där många universitet nu erbjuder kurser i funktionsmedicin som en del av läkarutbildningen. Det som talar för en snabbare övergång mot mer inslag av funktionsmedicin kan vara patienternas stora efterfrågan av denna typ av hälso- och sjukvård och försäkringsbolagens stora intresse, men även att många inom läkarkåren (inte minst i USA) börjar undra vad de egentligen sysslar med på arbetet. Många skulle gärna arbeta mer holistiskt och få tid att se hela människan istället för att lappa och laga ett hälsoproblem i taget.

Hur utbildar man sig inom funktionsmedicin?

I Sverige finns sedan 2017 Funktionsmedicinska Vårdutbildningar  (www.fmvu.se) som ger en 6-månaders online-kurs i funktionsmedicin på svenska för legitimerad vårdpersonal. Kursen är anpassad för våra svenska förhållanden och målet är att man skall kunna börja arbeta med funktionsmedicinska principer efter avslutad kurs. I kursen ingår även två mycket roliga fysiska träffar så att vi kan träffas och bygga ”community”. Alla FunMed-läkare har gått denna kurs. Läs mer om kursen på www.fmvu.se.

För den som vill utbilda sig till Kost- och hälsocoach eller Funktionsmedicinsk terapeut finns moderna utbildningar på Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet. FunMeds Kost- och hälsocoacher har gått dessa utbildningar.

Utbildning inom funktionsmedicin ger förutsättningar för ett stimulerande och meningsfullt arbetsliv inom svensk friskvård och sjukvård. Vi förutspår att funktionsmedicin kommer bli en nödvändig nyckel i såväl arbetet för att förbättra folkhälsan, som i arbetet för att förbättra arbetsvillkoren för svensk sjukvårdspersonal. Allt fler patienter förstår också att funktionsmedicin är lösningen på deras långvariga hälsoproblem och patienter söker i allt större utsträckning svar på de underliggande orsakerna till sin ohälsa.

Den största aktören för funktionsmedicinsk utbildning är amerikanska Institute for Functional Medicine (IFM) som har funnits sedan 1990-talet (se functionalmedicine.org). De fungerar hittills så att man lyssnar på föreläsningar med 500 andra på ett konferenshotell under 2-3 dagar. Den första kursen man går är oftast AFMCP (Applying Functional Medicine in Clinical Practice) som är på 5 dagar och ger övergripande insikter i Functional Medicine. Att gå IFMs kurser rekommenderas, men det kostar en hel del även om de börjar ge möjlighet till att gå allt fler kurser online (men då missar man att vara del av själva eventet med fantastiskt mingel). Ett annat problem är att IFMs kurser inte alla gånger är så praktiskt orienterade och att de inte får lov att rekommendera namngivna labtester eller kosttillskott. Detta är en av anledningarna till att vi lanserade vår 6-månaders online-kurs i funktionsmedicin på svenska för legitimerad vårdpersonal – fmvu.se