Integritetspolicy

Personuppgifter är information kopplad till dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en patientrelation inleds och ett avtal ingås eller i övrigt samband med en patientrelation.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Dina personuppgifter lagras i ett elektroniskt och manuellt journalsystem, e-post och vissa uppgifter i läkares mobiltelefon (namn, e-postadress och telenr).

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, behandla och forska runt ohälsa. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en patientrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en patientrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, adress, tele, e-post och hälsouppgifter. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen. Vi följer lagen enligt Patientjournallagen (1985:562).

Vi kan även använda dina uppgifter i samband med provtagningar för analys hos våra samarbetspartners.

Cookies (Kakor)

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Webbplatsen använder Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Syftet är att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen och för att erhålla statistik. Informationen som ges via Google Analytics är anonymiserad.

Våra cookies hjälper oss att:
– Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig
– Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa
– Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan
– Ge dig relevant information
– Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet

Vi använder inte cookies till att:
– Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke
– Samla in någon som helst känslig information
– Skicka vidare personlig information till tredje part

Tillåtelse att använda cookies
Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies
Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också begära att uppgifter ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela oss om eventuella ändringar för sitt barn när det uppkommer. För en begäran om registerutdrag eller att få dina uppgifter ändrade eller raderade kontakta FunMed via e-post.