Välkommen Leg läk Carola Bengtsson

Vi önskar vår läkare i Halmstad, Carola Bengtsson, välkommen till FunMed teamet. Så vem är Carola? Hon har som läkare valt att utbilda sig till specialist i allmänmedicin p.g.a. möjligheten att arbeta holistiskt med patienters hälsa över tid. Redan 2008 insåg hon kraften i kostens påverkan på många kroniska sjukdomar och har genom åren fått glädjen att följa motiverade patienter på deras resa till hälsa och ett liv med mycket färre eller helt utan symtomlindrande mediciner. P.g.a. egen-upplevd ohälsa har Carola kommit till insikt att kosten inte kan bota allt utan hälsan beror på den svagaste länken i kedjan gällande kost, motion, återhämtning och sömn. Funktionsmedicin är allt detta och därför har Carola valt att utbilda sig i Funktionsmedicin via Funktionsmedicinska vårdutbildningar för legitimerad vårdpersonal och vill med FunMeds kraftfulla metoder guida dig till en bättre hälsa.