Om FunMed

FunMed är en franchisekedja av funktionsmedicinska kliniker med anslutna vårdgivande läkare. Funktionsmedicin är inte ”alternativmedicin” utan en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom. Man intresserar sig för det faktum att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik. I den funktionsmedicin som FunMed praktiserar vill vi därför samla in mycket information om varje patient. Det sker genom omfattande frågeformulär, noggrann klinisk undersökning och avancerade laboratorietest.

Om funktionsmedicin

Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att dämpa sjukdomssymptom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar, och det får den, förenklat, genom att man hos patienten ”tar bort dåliga saker” som hindrar läkning och istället ”tillför bra saker”.

Våra kliniker

Behandlingen hos FunMed är individualiserad och innefattar stöd till positiva förändringar vad gäller livsstil, sömn, stress, kost- och motionsvanor. Vi arbetar med att mäta och korrigera patientens specifika biokemiska obalanser med hjälp av vitaminer, mineraler, fettsyror, antioxidanter mm och ser till att i förekommande fall behandla infektioner och inflammationer. Vi använder receptbelagda läkemedel när det behövs. Allt vi gör syftar till att återställa biokemisk, psykisk och strukturell balans. Vi vill hjälpa patienten att skapa varaktig hälsa, ökad psykisk energi och vitalitet.

Stockholm Göteborg Halmstad

Hur upplever våra patienter FunMed

Funktionsmedicin är den enda vägen framåt för att möta den epidemi av kroniska sjukdomar vi ser i vårt samhälle. Peter är den första läkaren som faktiskt förstår mig, är inläst på min sjukdomsbild och som jag kan ha ett klokt samtal med – en fantastisk coach! Underbart med en läkare som använder huvudet och inte bara receptblocket! 

 Anders Palm, Managementkonsult

FunMed söker efter orsaken till obalansen som skapat sjukdom. Genom att undersöka obalanserna i kroppen söker man förklaringar till kroppens reaktion. FunMed öppnar inte bara möjligheten till en läkande kropp utan gör mig som patient delaktig i processen. Istället för att passivt sitta i väntrummet deltar jag aktivt i att ändra på min situation.

Ulrik Hägge, advokat

Det var tufft att ställa om till autoimmun paleokost, men värt det. Idag har jag varit patient hos FunMed i två år och jag mår väldigt bra. Trots att jag är 50+ spritter det i kroppen, magen fungerar, ingen värk i leder och ingen migrän. Min kropp fungerar helt enkelt tack vara bra kostråd, bra kosttillskott, rätt medicinering, lagom träning och undvikande av stress. Utan FunMed hade jag troligen fortfarande varit sjukskriven.

Veronica Tyborn Kartous, 53 år